فایل های دیگر فروشنده

پایان نامه رابطه بین امید و کیفیت زندگی در مبتلایان به اچ آی وی عضو باشگاههای مثبت (کارشناسی ارشد) پایان نامه رابطه بین امید و کیفیت زندگی در مبتلایان به اچ آی وی عضو باشگاههای مثبت (کارشناسی ارشد) قیمت: 14,000 تومان
پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد) پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد) قیمت: 14,000 تومان
پایان نامه بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بروز پدیده کودکان خیابانی (کارشناسی) پایان نامه بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بروز پدیده کودکان خیابانی (کارشناسی) قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه مقایسه و رابطه بین سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت نوجوانان معتاد و غیرمعتاد (کارشناسی ارشد) پایان نامه مقایسه و رابطه بین سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت نوجوانان معتاد و غیرمعتاد (کارشناسی ارشد) قیمت: 14,000 تومان
پایان نامه مقایسه سرمایه اجتماعی در بین زنان متقاضی طلاق و زنان درحال زندگی با همسر - ارشد پایان نامه مقایسه سرمایه اجتماعی در بین زنان متقاضی طلاق و زنان درحال زندگی با همسر - ارشد قیمت: 14,000 تومان
پایان نامه فضاي اجتماعي وعملكرد خانواده: مقايسه عملكرد خانواده‌هاي مهاجر حاشيه‌نشين شهر همدان - ارشد پایان نامه فضاي اجتماعي وعملكرد خانواده: مقايسه عملكرد خانواده‌هاي مهاجر حاشيه‌نشين شهر همدان - ارشد قیمت: 14,000 تومان
پایان نامه بررسی ارتباط عوامل فردی اجتماعی با بروز رفتارهای وندالیستی دانش آموزان - کارشناسی ارشد پایان نامه بررسی ارتباط عوامل فردی اجتماعی با بروز رفتارهای وندالیستی دانش آموزان - کارشناسی ارشد قیمت: 14,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه رضايت شغلي با كيفيت زندگي در كاركنان كلانتري هاي تهران - کارشناسی ارشد پایان نامه بررسی رابطه رضايت شغلي با كيفيت زندگي در كاركنان كلانتري هاي تهران - کارشناسی ارشد قیمت: 14,000 تومان
پایان نامه رابطه سبک های هویت یابی و سلامت اجتماعی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی تهران - ارشد پایان نامه رابطه سبک های هویت یابی و سلامت اجتماعی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی تهران - ارشد قیمت: 14,000 تومان
پایان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر اعتياد به مواد مخدر در ... - کارشناسی ارشد پایان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر اعتياد به مواد مخدر در ... - کارشناسی ارشد قیمت: 14,000 تومان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر مشارکت جوانان - کارشناسی ارشد

فصل اول : کلیات تحقیق 11-1 مقدمه 2 1-2 بیان مسأله 4 1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 71-4 سؤالات تحقیق 10 1-5 فرضیات تحقیق 11 1-6 اهداف تحقیق 11 1-7 مراحل انجام کارو روش تحقیق 121-7-1 روش تحقیق 12 1-7-2 روش گردآوری اطلاعات 131-7-3...

دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

تعداد مشاهده: 2816 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 364

حجم فایل:18,852 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 22,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فصل اول : کلیات تحقیق 1
  1-1 مقدمه 2 
  1-2 بیان مسأله 4 
  1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 7
  1-4 سؤالات تحقیق 10 
  1-5 فرضیات تحقیق 11 
  1-6 اهداف تحقیق 11 
  1-7 مراحل انجام کارو روش تحقیق 12
  1-7-1 روش تحقیق 12 
  1-7-2 روش گردآوری اطلاعات 13
  1-7-3 روش نمونه گیری 14
  1-7-3-1 مفهوم نمونه 14 
  1-7-3-2 نمونه 14 
  1-7-3-3 نمونه گیری 14 
  1-7-3-4 روش های نمونه گیری 15
  1-7-4 جامعه آماری (روش برآورد حجم نمونه ) 15
  1-7-5 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 16
  1-7-5-1 شیوه های تجزیه وتحلیل داده ها 17
  1-8 قلمرو تحقیق 18
  1-9 پیشینه تحقیق 18 
  1-10 محدودیت های تحقیق 26
  فصل دوم : تعاریف ، مفاهیم ومبانی نظری 27
  2-1 مقدمه 28 
  2-2 تعاریف ومفاهیم وواژگان تحقیق 29
  2-2-1 توانمند سازی 29
  2-2-2 مشارکت 30
  2-2-3 مشارکت اجتماعی 31 
  2-2-4 جوانان 31 
  2-2-5 ساماندهی 33 
  2-2-6 سرمایه اجتماعی 34
  2-2-7 توسعه پایدار 34
  2-2-8 پایداری اجتماعی 35 
  2-2-9 اسکان غیررسمی 35 
  2-2-10 کجروی یا انحراف اجتماعی 37
  2-2-11 حاشیه وحاشیه نشینی 38 
  2-2-11-1 نقدمفهوم حاشیه نشینی 39
  2-3- سطوح تحلیلی پدیده اسکان غیررسمی 42
  2-4 علل اسکان غیررسمی 43
  2-5 اسکان غیررسمی درجهان 47
  2-5-1 گرایشات جهانی 47 
  2-5-1-1 کشورهای جنوب 47 
  2-5-1-2 کشورهای شمال 49 
  2-5-1-3 اسکان غیررسمی درایران 50
  2-6 راهبردها و نظریات ارائه شده برای ساماندهی پدیده اسکان غیررسمی 57 
  2-6-1 دیدگاه خنثی و منفعل 57
  2-6-2 دیدگاه تخریب و برخورد قهرآمیز 57 
  2-6-3 دیدگاه بنیادگرا 58
  2-6-4 دیدگاه اصلاح طلب 59 
  2-6-5 راهبرد توانمند سازی 59 
  2-7 نظریه هاو دیدگاه های شکل گیری اسکان غیررسمی 61
  2-7-1 دیدگاه بوم شناسی 61
  2-7-2 دیدگاه نابرابری 62
  2-7-3 دیدگاه لیبرالی 64
  2-7-4 دیدگاه رادیکالی 65 
  2-7-5 دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا 67
  2-7-6 دیدگاه جامعه گرایان جدید 69 
  2-8 تئوری های تبیین اسکان غیررسمی 69 
  2-8-1 رویکرد ساختاری وتبیین تکوین اسکان غیررسمی 69 
  2-8-2 رویکرد کارکردی و تبیین تکوین اسکان غیررسمی 72 
  2-9 سیر تطور و دگرگونی درتبیین نظری سکونتگاه های غیررسمی 75 
  2-10 برنامه ریزی محیطی ، دیدگاه ها و نظریه های مربوط به آن 83 
  2-10-1 دیدگاه توسعه پایدار 84
  2-10-2 دیدگاه اکولوژی اجتماعی 88 
  2-10-3 نظریه بازساخت 90 
  2-10-3-1 مشخصه های بازساخت شهری 90
  2-10-4 سرمایه اجتماعی 92
  2-10-5 نظریه پردازان سرمایه اجتماعی 94
  2-10-5-1 دیدگاه پیربوردیو 94
  2-10-5-2 دیدگاه کلمن 95 
  2-10-5-3 دیدگاه فوکویاما 96
  2-10-5-4 دیدگاه اوفه و فوش 97
  2-10-5-5 دیدگاه پاتنام 98 
  2-10-6 توسعه اجتماعی 99
  2-10-7 رویکرد اجتماع محور و سکونتگاه های غیررسمی 102
  2-10-8 مشارکت 105
  2-10-8-1 مفهوم مشارکت 105 
  2-10-8-2 رویکرد مشارکت 106 
  2-10-9 رویکرد بهسازی 107
  2-10-10 دیدگاه توانمندسازی 110
  2-11 نظریه ها و دیدگاه های پیرامون ناهنجاری های اجتماعی 116
  2-11-1 نظریه بوم شناختی 116
  2-11-2 نظریه انحرافات مرتون 117 
  2-11-3 نظریه خرده فرهنگ 119 
  2-11-4 نظریه فرهنگ فقر 120
  2-12 تبیین رفتار انحرافی از دیدگاه جامعه شناسی 122
  2-13 تأثیر حاشیه نشینی بر افزایش ناهنجاری های اجتماعی 124
  2-14 جمع بندی وتجزیه وتحلیل فصل دوم 126
  فصل سوم : ویژگی های طبیعی و اجتماعی ـ فرهنگی منطقه وشهرمهاباد 129
  3-1 مقدمه 131
  3-2 ویژگی های جغرافیایی شهر مهاباد 133
  3-2-1 موقعیت جغرافیایی 133 
  3-2-2 ناهمواری وتوپوگرافی 136 
  3-2-3 طبقه بندی ارتفاعی درشهرمهاباد 139
  3-2-4 طبقه بندی شیب 140 
  3-3 اقلیم 142
  3-3-1 روزهای یخبندان 143
  3-3-2 دما 143
  3-3-3 رطوبت 144
  3-3-4 جهت باد 144
  3-3-5 منابع آب 147 
  3-4 زمین شناسی 150
  3-4-1 خاک 153 
  3-4-2 پوشش گیاهی 155 
  3-5 ویژگی های انسانی 155
  3-6 ویژگی های تاریخی ، سیاسی شهر مهاباد 157 
  3-7 وجه تسمیه شهر مهاباد 160
  3-8 تحولات جمعیتی درشهرمهاباد 161
  3-9 ساختمان جمعیت 163
  3-9-1 ترکیب سنی جمعیت 163
  3-9-2 ترکیب جنسی جمعیت 165
  3-9-3 نسبت جنسی جمعیت 166 
  3-10 عوامل مؤثر در توسعه شهر مهاباد 169
  3-10-1 عوامل طبیعی 169 
  3-10-2 عوامل انسانی ـ اجتماعی 172 
  3-10-2-1 مهاجرت 172 
  3-10-3 ویژگی های سیاسی و ژئوپولتیک منطقه و نقش آن در توسعه شهر 175
  3-10-4 سیر تکوین و تحول اسکان غیررسمی در مهاباد و تأثیر آن در توسعه شهر 178
  3-10-4-1 بررسی کلی محیط پیرامون ، سکونتگاه های غیررسمی مهاباد 181 
  3-11 جمع بندی و نتیجه گیری 195 
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 197 
  4-1 مقدمه 198
  4-2 موقعیت و وسعت محدوده مورد مطالعه 199
  4-3 ویژگی های محیط طبیعی و بستر شکل گیری کالبدی محله کانی صوفی طه 203 
  4-4 بررسی ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه 207
  4-4-1 جمعیت و بعد خانوار 207
  4-4-2 تراکم جمعیت 208 
  4-4-3 نرخ رشد 209 
  4-4-4 وضعیت آموزش وسواد 210 
  4-4-5 وضعیت مهاجرت 214 
  4-4-6 ترکیب سنی و جنسی جمعیت 215 
  4-5 ویژگی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه نمونه 218
  4-5-1 ترکیب سنی جامعه نمونه 218 
  4-5-2 ترکیب جنسی جامعه نمونه 219 
  4-5-3 وضعیت تأهل جامعه نمونه 220 
  4-5-4 وضعیت نحوه گذران زندگی جامعه نمونه 221 
  4-5-5 وضعیت تحصیلی جامعه نمونه 222 
  4-5-6 وضعیت فعالیت جامعه نمونه 223
  4-5-7 وضعیت اقتصادی خانواده های جامعه نمونه 224 
  4-5-8 بررسی سابقه سکونت در محل 225 
  4-5-8-1 مالکیت زمین ومسکن در محدوده مورد مطالعه 226
  4-5-8-2 وضعیت مالکیت زمین در محدوده مورد مطالعه 227 
  4-5-8-3 وضعیت مالکیت مسکن جامعه نمونه 228 
  4-6 ویژگی های کالبدی ـ فضایی و زیرساختی محدوده مورد مطالعه 229 
  4-6-1 بررسی الگوهای توسعه کالبدی در محدوده سکونتی کانی صوفی طه 229 
  4-6-2 امکانات و تسهیلات زندگی وزیرساختی 231
  4-6-2-1 برق شهری 231
  4-6-2-2 آب شهری 232
  4-6-3 بررسی ویژگی های ساختمانی در محدوده مورد مطالعه 233
  4-6-3-1 کیفیت ساختمانی 234
  4-6-3-2 نوع مصالح ساختمانی 235
  4-6-3-3 دانه بندی 236 
  4-6-4 بررسی وضعیت عملکردی محدوده سکونتی کانی صوفی طه 238
  4-6-4-1 بررسی وضعیت خدماتی از دید جامعه نمونه 239 
  4-6-4-1-1 بررسی وضعیت کاربری های خدمات عمومی از دید جامعه نمونه 242 
  4-6- 4- 1-2 بررسی وضعیت کاربری های خدمات ویژه جوانان از دید جامعه نمونه 244 
  4-7- ویژگی های مشارکت پذیری جامعه نمونه 250 
  4-7-1 بررسی زمینه های مشارکت پذیری 250 
  4-7-1-1 علت انتخاب محل برای سکونت 250
  4-7-1-2 میزان تمایل جهت ادامه سکونت درمحل 252 
  4-7-1-3 وضعیت شبکه روابط اجتماعی در بین جامعه نمونه 259
  4-7-2 بررسی میزان مشارکت پذیری جامعه نمونه 267
  4-7-2-1 سنجش جامعه نمونه در رابطه با مفهوم مشارکت 267 
  4-7-2-2 سنجش جامعه نمونه در رابطه با مفهوم بهسازی 269
  4-7-2-2-1- سنجش جامعه نمونه در رابطه با مشارکت در امر بهسازی 270
  4-8 بهترین راه حل ساماندهی از دید جامعه نمونه 275
  4-9 سکونتگاه های غیررسمی و ناهنجاری های اجتماعی 277
  4-9-1 بررسی ارتباط بین سکونتگاه های غیررسمی و ناهنجاری های اجتماعی از دید جامعه نمونه 277
  4-10 انواع ناهنجاری موجود در محله از دید جامعه نمونه 280
  4-11 بهترین راه حل برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی از دید جامعه نمونه 281 
  4-12 جمع بندی فصل چهارم 286
  4-13 نتیجه گیری 290
  فصل پنجم : آزمون فرضیات ، جمع بندی و ارائه پیشنهادات 294
  5-1 مقدمه 295 
  5-2 آزمون فرضیه ها 296 
  5-3 جمع بندی و نتیجه گیری 324 
  5-4 پیشنهادها و راهبردهای اصلاحی 327
  منابع و مأخذ 332 
  پیوست
  چکیده انگلیسی 343 

  برچسب ها: پایان نامه ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی تاکید مشارکت جوانان (کارشناسی ارشد)
 • سوالات خود را درباره این محصول از فروشنده بپرسید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت