فایل های دیگر فروشنده

جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7 قیمت: 10,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.10 جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.10 قیمت: 10,000 تومان
ادبیات و تاریخچه تحقیق فرهنگ سازمانی ادبیات و تاریخچه تحقیق فرهنگ سازمانی قیمت: 12,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم ، راهنمای کاربری نسخه 2.7 قیمت: 7,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 قیمت: 7,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 قیمت: 7,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار خزانه داری - سیستم دریافت و پرداخت - همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار خزانه داری - سیستم دریافت و پرداخت - همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 قیمت: 7,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 قیمت: 7,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 قیمت: 7,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 قیمت: 7,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی عملكرد كاركنان (به همراه پرسش نامه )

فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc حجم فایل : 2378 KB تعداد کل صفحات : 132 صفحه (با ضمائم )

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1533 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

حجم فایل:163 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 22,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc 

  حجم فایل    :  2378 KB 

  تعداد کل صفحات :  132 صفحه (با ضمائم )

  این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

   

  در دوران معاصر كمتر كسي يافت مي شود كه درباره لزوم و ضرورت وجود نظام ارزيابي عملكرد در سازمان بحث ننمايد ، رشد و گسترش و تحولات دانش مديريت بصورت عام و حوزه مديريت منابع انساني به صورت خاص ، وجود نظام ارزيابي عملكرد را در سازمان بديهي و اجتناب ناپذير نموده است بگونه اي كه عدم وجود آن به عنوان يكي از علائم بيماري سازماني است .

   نظامهاي ارزيابي سنتي كه مبتني بر وجود تعدادي عوامل و شاخصهاي ثابت و بدون توجه به ابعاد زمينه اي يا بستر سازمان بوده است ، با توجه به تغيير و تحولات بنيادين در فرايند هاي مديريتي كه خود ناشي از تحولات نگرشي مي باشد ، به نظر مي رسد  توجه به عوامل درون سازماني و نهاده هاي سازماني ، از حيث تاثير آن بر عملكرد ، كاركنان موجب ارزيابي كردن واقعي عملكرد كاركنان و تحليل عملكرد ، باعث تغيير اساسي در شاخصها و محورهاي  ارزيابي عملكرد گرديده است  .

  ارزيابي در هر نظامي با اين هدف انجام مي گيرد كه با شناخت وضع  موجود ، ضمن كنترل سياستهاي اعمال شده ، زمينة  سياستگذاري و برنامه ريزي آتي فراهم گردد . ارزيابي عملكرد اين امكان را به وجود مي آورد تا  با كاهش نقاط ضعف و  افزايش نقاط قوت ، شرايط براي بهبود مستمر فراهم آيد .

  در هر سازمان تدوين راهبرد ، برنامه ريزيهاي كوتاه مدت و بلند مدت ، انجام اصلاحات ، ايجاد بهبود و تحول با ارزيابي عملكرد و شناخت وضعيت موجود آغاز مي شود .

   

   

   

   

  عنوان مطالب                                                        صفحه

  فصل اول : كليات تحقيق   

     چکیده

     مقدمه ..........................................................................................................................................1

     1- بيان مساله.............................................................................................................................3

     2- اهميت موضوع تحقيق........................................................................................................

     3- اهداف تحقيق.......................................................................................................................6

     4- سئوالات تحقيق ..................................................................................................................6

     5- متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................8

     6- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق...............................................................8

  فصل دوم :‌ ادبيات موضوع (56 - 11)

     بخش اول :‌ارزيابي عملكرد ...................................................................................................11

      1-تعريف ارزيابي عملكرد.................................................................................................... 11

      2- تاريخچه ارزشيابي...........................................................................................................13

      3- فلسفه ارزشیابی ...........................................................................................................  16

      4- ماهيت و ضرورت ارزيابي عملكرد  ........................................................................... 20

     5- نگرش به ارزيابي عملكرد...............................................................................................22

     6- مراحل فرايند سيستم ارزيابي عملكرد........................................................................24

     7- عوامل موثر در انتخاب نوع سيستم ارزيابي عملكرد................................................25

     8- خطاهاي ارزشيابي...........................................................................................................26

     9- روشهاي ارزيابي عملكرد................................................................................................28

     10- موانع استفاده از روشهاي ارزيابي عملكرد...............................................................35

     11- مشخصات و ويژگيهاي يك سيستم ارزيابي عملكرد............................................37

     12- ارزشيابي در اسلام........................................................................................................39

      13- اصول ارزشيابي در اسلام............................................................................................42

           

   

   

  عنوان مطالب                                                        صفحه

     بخش دوم : اثر بخشي............................................................................................................44

     1- مقدمه..................................................................................................................................44

     2- تعاريف اثر بخشي..............................................................................................................44

     3- عوامل تعيين كننده اثر بخشي كار................................................................................46

     4- مدلهاي اثر بخشي از ديدگاه صاحبنظران....................................................................47

     5- عوامل موثر اثر بخشي سازمان............. .........................................................................48

     6- شاخصها و روشهاي سنجش اثر بخشي.......................................................................49

     7-  شاخصهاي اثر بخشي سازمان......................................................................................51

     8- پيشينه مطالعاتي موضوع تحقيق.................................................................................53

     9- تاريخچه شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان..................................................54

  فصل سوم : روش تحقيق

     1- روشهاي تحقيق................................................................................................................57

     2- نوع تحقيق.......................................................................................................................57

     3- جامعه آماري تحقيق.......................................................................................................57

     5- قابليت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................58

     6- روش تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................60

  فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

     1- توصيف داده هاي زمينه اي...........................................................................................62

     2- تجزيه و تحليل سايرسئوالات پرسشنامه....................................................................65

     3- آزمون سئوالات فرعي.....................................................................................................99

     4- آزمون سئوال اصلي.....................................................................................................104

  فصل پنجم : نتيجه گيري و پشنهادات

     1- نتيجه گيري..................................................................................................................111

     2- پيشنهادات....................................................................................................................112

     3- موضوعات پيشنهادي..................................................................................................113

     4- محدوديتهاي تحقيق ..................................................................................................115

   

   

   

   

  فهرست منابع و ماخذ

   

  1 -  الماسي ، حسن ، نگرش جديد و مديريت منابع انساني از ارزيابي عملكرد تا             ز مديريت عملكرد ، 1374

  2 -  الواني و معمارزاده ، ترجمه رفتار سازماني ، 1370

  3 -  بقايي ، فاطمه ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، بررسي رابطه بين ارزيابي عملكرد و                      ر مولفه هاي فرهنگ سازماني ، دانشگاه فردوسي ، 1379

  4 -  پرهيزگار، كمال ، اصول و مباني علمي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل ،1368

  5 -  تدبير شماره 98 ، ضرورت ارزيابي عملكرد در سازمانها ،                                  سيد احمد بزاز جزايري ، 1378

  6 -  جاويد ، ناصر، ارزشيابي كار و زمان ، 1379 

  7 -  حاج كريمي و حسن رنگرز ، مديريت منابع انساني، 1379

  8 -  سعادت ، اسفنديار ، مديريت منابع انساني

  9 -  سلطاني ، ايرج ، مديريت عملكرد زمينه ساز پرورش منابع انساني ،1371

  10- طوسي ، محمد علي ،  سيد امين الله علوي ، علي اكبر فرهنگي و اكبر مهدويان اصول مديريت ، 1382

  11- قرآن كريم

  12- قرباني، كرامتي ، جعفريان راد ارزشيابي عملكرد كاركنان ، 1381

  13- قرباني ، مديريت وتعارض و اثر بخشي در سازمان ،1380

  14- مرتضوي ، سعيد ، جزوه آموزشي روش تحقيق ، دانشكده علوم اداري و                 اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد

  15- ميركمالي ، سيد محمد ، مديريت در آموزش و پرورش شماره 12 ، فلسفه  ارزشيابي در مديريت                

  16 - نهج البلاغه  برچسب ها: دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس دانلود تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی عملكرد كاركنان پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملكرد كاركنان پایان نامه فوق لیسان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت