بررسی مهمترین مشکلات و موانع صادرات خودرو شامل خودروهای CBU و SKD و ارائه راهکار در راستای تعیین م

چکیده  امروزه،مدیران شرکت ها برای رقابت در بازارهای داخلی و همچنین خارجی باید مسائل و موانع متعدد صادراتی و نتایج آنها را روی توسعه صادراتی شرکت درک کنند. این مساله برای سیاست‌گذاران هم به منظور اتخاذ برخی اقدامات برای حذف یا حداقل کاهش آ...

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 2331 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

حجم فایل:7,593 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده

   امروزه،مدیران شرکت ها برای رقابت در بازارهای داخلی و همچنین خارجی باید مسائل و موانع متعدد صادراتی و نتایج آنها را روی توسعه صادراتی شرکت درک کنند. این مساله برای سیاست‌گذاران هم به منظور اتخاذ برخی اقدامات برای حذف یا حداقل کاهش آثار آنها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی موانع صادرات خودرو شامل خودروهای CBU و SKD و ارائه راهکار در راستای تعیین محصول صادراتی مناسب پرداخته است.روش تحقيق مورد استفاده از نوع توصيفي، پيمايشي و همبستگي مي باشد. همچنين جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کلیه کارشناسان ، روءسا ، مدیران گروه خودرو سازی سایپا ،متخصصان و مشاوران فعال در زمینه های مرتبط با صادرات خودرو گروه خودرو سازی سایپا می باشد.حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران  217 نفر تعيين گرديد و روش نمونه گيري پژوهش حاضر تصادفی ساده مي‌باشد. داده هاي تحقيق با روش كتابخانه اي و ميداني گردآوري شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای كرونباخ 0.892 و روايي ابزار با روش محتوايي و سازه مورد تأييد قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمونهاي آماري، توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که متغیرهای ویژگی ها و عوامل تولید (9.26)، شرایط تقاضا (9.37) ، ویژگیهای صنایع وابسته و پشتیبان (5.60) ، سیاست ها و اقدامات دولت (8.58) و شانس (8.98)به عنوان مشکلات و موانع صادرات خودرو های شرکت سایپا به بازار عراق مطرح است. با این حال نتایج نشان داد عامل استراتژی ساختار و وضع رقابتی(1.79) به عنوان مشکلات و موانع صادرات خودرو های شرکت سایپا به بازار عراق مطرح نمی باشد.با این حال به استناد نتایج پژوهش می توان گفت عامل شرایط تقاضابه عنوان مهمتری مشکل صادرات خودرو های شرکت سایپا به بازار عراق  می باشد.

   

  كليدواژه: صادرات خودرو ، استراتژی ،شرایط تقاضا، ویژگی ها و عوامل تولید ، شانس

  برچسب ها: بررسی مهمترین مشکلات موانع صادرات خودرو شامل خودروهای CBU SKD ارائه راهکار راستای تعیین
 • فهرست مطالب
  فصل یک :کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه : 12
  1-2- بيان مساله 13
  1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 14
  1-4- اهداف پژوهش 16
  1-5- فرضيه‏هاي پژوهش: 16
  1-6- روش گردآوري اطلاعات (ميداني،كتابخانه اي وغيره) 17
  1-7- جامعه آماري 17
  1-8- قلمرو تحقیق 17
  1-8-1- قلمرو موضوعی: 17
  1-8-2- قلمرو زمانی 17
  1-8-3 - قلمرو مکانی: 17
  1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات 17
  .1 -10 سازماندهی ﺗﺤﻘﯿﻖ 19
  فصل دوم : مبانی نظری و سوابق تحقیق
  2-1. مقدمه 21
  2-2 صادرات 22
  2-2-1 انواع صادرات 23
  2-2-1-1 صادرات قطعی 23
  2-2-1-2 صادرات موقتی 23
  2-2-1-3 صادرات قطعی در حجم تجاری 23
  2-2-1-4صادرات قطعی غیر تجاری 24
  2-2-1-5 صادرات مجدد 24
  2-2-1-6 ترانزیت خارجی 24
  2-2-2 تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن 24
  2-2-3 صادرات و اهمیت آن 29
  2-2-4 موانع و مشکلات صادرات 33
  2-2-5 عملکرد صادراتی 34
  2-2-6 اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور 35
  2-2-4روش های ورود به بازار صادراتی 36
  2-2-4-1 صادرات 36
  2-2-4-2. همكاري مشترك 38
  2-2-4-3 سرمايه گذاري مستقيم 39
  2-2-5عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی 40
  2-2-5-1 عوامل قابل کنترل- درونی 43
  2-2-5-2 عوامل غیرقابل کنترل- داخلی 45
  2-2-5-3عوامل غیر قابل کنترل – خارجی 46
  2-3 روند ظهور رقابت پذیری نوین 46
  2-3-1.طبقه بندی مفاهیم نظری رقابت پذیری نوین 50
  2-3-2 تعریف رقابت پذیری 51
  2-3-3 مدلهای رقابت پذیری ملل 54
  2-3-3-1مدل الماس مایکل پورتر (1990) 54
  2-3-3-2. مدل الماس دانینگ – پورتر (1991) 57
  2-3-3-3مدل الماس مضاعف دوگانه راگمن (1991) 58
  2-3-3-4. مدل الماس بوش – پورتر (1992) 62
  2-3-3-5. مدل الماس های چندگانه (1993) 63
  2-3-3-6. مدل 9 عاملی چو (1994) 65
  2-3-3-7. مدل الماس مضاعف ثانویه چو ، مون ، کیم (2007) 66
  2-4 تحلیل و طبقه بندی مدلها 68
  2-4-1 پیشینه کاربردی مدلهای الماس 70
  2-5 مدل مفهومی تحقیق 74
  2- 6 پیشینه تحقیق 75
  2-6-1 تحقیقات داخلی 77
  2-6-2تحقیقات خارجی 79
  2-7 مختصری درباره گروه خودروسازی سایپا 80
  2-8معرفی شرایط بازار خودرو کشور عراق 83
  2-8-1 جغرافياي انساني 85
  2-8-2-محدوديت‌ها جاذبه‌‍‌ها و پتانسيل‌هاي اقتصادي عراق 87
  2-8-3- جغرافياي سياسي 88
  2-8-4- شبكه ارتباطي عراق 88
  2-8-5-فهرست بزرگراه‌های عراق 89
  2-8-6- چالش های موجود در بازار عراق 90
  2-9-مقدمه ایی بر بازار خودرو عراق 94
  2-10بررسی مقررات گمرکی واردات وصادرات در عراق 96
  2-11- وضعیت بازار خودرو در کشور عراق 101
  2-11-1- بررسی فروش خودرو در کشور عراق طی سال های گذشته 101
  2-11-2- بررسی میزان استفاده خودرو های سواری در کشور عراق طی سال های گذشته 103
  2-12- اهمیت و ویژگی های بازار در کشور عراق 105
  2-13- بررسی شرکت های فعال در بازار خودرو در کشور عراق 105
  2-13-1-ایران خودرو (Iran Khodro IKCO) 106
  2-13-2- شرکت ماریو Mario 106
  2-13-3-شرکت Hyundai 108
  2-13-4-کمپانی ترکیه ایی Doğuş Otomotiv 108
  2-13-5-سایپا 108
  2-14- بررسی میزان تولید خودرو های سواری در دنیا 110
  2-14-1-بررسي ميزان توليد ايران خودرو 110
  2-14-2-بررسی میزان تولید در گروه خودروسازی سایپا 116
  2-14-3- بررسي ميزان توليد خودرو در ساير شرکتها از سال 88 تا 93 118
  2-14-4- جمع بندي ميزان توليد خودرو سواري در کشور از سال 88 تا 93 121
  2-14-5- سهم بازار خودروسازان سواري در کشور از سال 85 تا 93 121
  2-15- استراتژی های گروه خودرو سازی سایپا در خصوص صادرات به عراق 122
  2-16- محدودیت ها 123
  2-17- پیش بینی میزان صادرات گروه خودرو سازی سایپا در 5 سال آینده 124
  2-18- هدف گذاري تيراژ – بازار (خاورميانه و CIS) 126
  2-19- پیش بینی میزان صادرات گروه خودروسازی سایپا به کشور های حوزه خلیج فارس و عراق 129
  2-20- ارائه درصد سهم متصور حوزه صادرات به کشور های حوزه خلیج فارس 129
  2-21- نکات مهم خودروسازی در کشور عراق وجمع بندی بازار 131
  2-22 - معرفی محصولات صادراتی شرکت سایپا 131
  2-23- فرآیند مونتاژ خودرو 133
  2-23-1- روش توليد محصول OPC 133
  2-23-2- فرآيند عمليات ساخت بدنه 134
  2-23-3- فرآيند عمليات سالن مونتاژ 134
  فصل سوم : روش شناسی تحقیق
  3-1 مقدمه 139
  3-2روش تحقیق 139
  3-2-1 برحسب هدف 139
  3-2-2 برحسب نحوه گردآوری داده ها 140
  3-3 جامعه آماری 140
  3-4روش نمونه‌گیری 141
  3-5 تعیین حجم نمونه 141
  3 -6روش جمع‌آوری اطلاعات 142
  3-7 روایی پرسشنامه 143
  3-8پایاییپرسشنامه 143
  3-9 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 144
  3-9-1 معادلات ساختاری 145
  فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها
  4-1مقدمه 148
  4-2 تحلیل جمعیت شناختی نمونه 148
  4-2-1 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 149
  4-2-2وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن 150
  4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات 151
  4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه شغلی 152
  4-2-4 بررسی آماره هاي توصيفي متغيرهای تحقیق 153
  4-2-5بررسی مطلوب بودن متغیرهای تحقیق 153
  4-2-6بررسی همسبتگی بین متغیرهای تحقیق 154
  4-3 آمار استنباطی 155
  4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 156
  4-3-2 پایایی ترکیبی 157
  4-3-4 آزمون مدل ساختاري تحقيق 158
  4-3-5 ارزيابي اعتبار سازه‌اي متغیرهای تحقیق 161
  4-3-6 ارزیابی مدل نهایی (ساختاری) 164
  4-3-7 برازش مدل 167
  فصل پنجم : نتایج وپیشنهادات
  5-1 مقدمه 170
  5-2خلاصه تحقیق 170
  5-3 نتایج آمار توصیفی 171
  5-4 نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق و مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین 171
  5-5 محدودیت های تحقیق 174
  5-6 پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 175
  5-7پیشنهاد ویژه این پژوهش برای شرکت سایپا 178
  5-8پیشنهادات برای تحقیقات آتی 210

  فهرست شکل ها
  ﺷﮑﻞ1-2 : سازماندهی ﺗﺤﻘﯿﻖ 19
  شکل 2-1. طبقه بندی عوامل مستقل و وابسته 43
  شکل 2-2 : روند تکامل مدلهای الماس (Cho et al ,2007). 49
  شکل 2-4: طبقه بندی سطوح اول و دوم رقابت پذیری کشورها ( موسسه مدیریت توسعه ). 52
  شکل 2-5 : طبقه بندی عوامل رقابت پذیری کشورها(Chaiang et al,2007) 53
  شکل 2-6 : الماس داخلی کشورها (Porter,1990) 55
  شکل 2-7: مدل الماس دانینگ – پورتر (Dunnibg,1992). 58
  شکل 2-8: مدل الماس مضاعف (اولیه) (Moon et al, 1998). 60
  شکل 2-9: مدل الماس بوش – پورتر 1992(نقش فرهنگ) 63
  شکل 2-10: نمونه ای از یک الگوی مفهومی برای مدل الماس چندگانه 64
  شکل 2-11 : مدل 2 عاملی رقابت پذیری بین المللی (cho,1998) 66
  شکل 2-12 : مدل الماس ثانویه 67
  شکل 2-13 مدل الماس پورتر 75
  شکل 4-1 نمودار فراوانی مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 149
  شکل 4-2 نمودار فراوانی مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سن 150
  شکل 4-3 نمودار فراوانی مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات 151
  شکل 4-4 نمودار فراوانی مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه شغلی 152


  فهرست جدول ها
  جدول 2-1-بازار (خاورميانه و CIS) کشورهای حوزه CIS 127
  جدول3-1 ارتباط بین فرضیه ها و سوالات پرسشنامه 142
  جدول 3-2 ضریب آلفای کرونباخ 144
  جدول 4-1 درصد فراواني متغير سن 149
  جدول 4-2 درصد فراواني متغير سن 150
  جدول 4-3 درصد فراواني متغير تحصیلات 151
  جدول 4-4 درصد فراواني متغير پست سازمانی 152
  جدول 4-5: بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 153
  جدول 4-6 نتایج آزمون T یک نمونه ای برای مطلوب متغیرهای تحقیق 154
  جدول 4-7 همبستگی بین متغیرهای تحقیق (*= p<0.01) 155
  جدول 4-9 نتایج پایایی و روایی همگرا 157
  جدول(4- 10): معادل انگلیسی، معادل فارسی و اختصار شاخصهای مورد استفاده در این بخش 160
  جدول 4-11 راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل 161
  جدول 4-12 نتایج فرضیات تحقیق 167
  جدول 4-13 مقادیر شاخص های برازش مدل و نتیجه برازش 168
  فهرست نمودار ها
  نمودار 4-1 مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق با استفاده ار تحلیل عاملی در حالت استاندارد 162
  نمودار 4-2 مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق با استفاده ار تحلیل عاملی در حالت معناداری 163
  نمودار 4-3 مدل کلی فرضیات در حالت استاندارد 166
  نمودار 4-4 مدل کلی فرضیات در حالت معناداری 167
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت