پایان نامه درباره اجرای سیستم ارتینگ و برق گیر ساختمان

سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتريکي بسيار پایين ، مقاومت مکانيکي بسيار بالاو مقاومت بالا در برابر خوردگي داشته باشد. انواع زمین کردن الکتریکی عبارت است از : زمین کردن به شکل مستقیم ، زمین کردن از طریق مقاومت، زمین کردن از طریق راکتانس، زمین کردن از طریق ترانسفورماتور و زمین کردن ایزوله می باشد.

دسته بندی: فنی و مهندسی » برق ، الکترونیک ، مخابرات

تعداد مشاهده: 2703 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:1,235 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 6,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه درباره اجرای سیستم ارتینگ و برق گیر ساختمان
  به همراه پاورپوینت 35 اسلایدی ارائه مطالب

   
   
  « فهرست مطالب »

  عنــــوان

  صفحه

  چکیده

  1

  فصل اول

   

  1-1- مقدمه

  3

  1-2-تاريخچه ارت

  4

  1-3- لزوم استفاده از سيستم ارت و اهداف بکار گیری آن

  4

  1-4- فلسفه ارت نمودن

  5

  1-5- روش های تست چاه ارت

  7

  1-6- تعريف سیستم زمين

  7

  1-7- ويژگي های مهم يک سيستم زمين

  8

  1-8-بدنه هادی تجهيزات

  8

  1-9- سيم زمين تجهيزات

  8

  1-10- ناديده گرفتن سيم زمين تجهيزات

  10

  1-11- الکترود زمين (Earth electrode)

  11

  1-12- الکترود رینگ

  12

  1-13- الکترود زمین فونداسیون

  12

  1-14- جرم کلی زمین

  12

  1-15- هم بندي:(bonding)

  12

  1-16- زمين آرام:Quiet ground يا Clean earth

  13

  1-17- زمين نويزی:(noisy ground)

  13

  1-18- تداخل ناشی از ميدان الکترو مغناطيسی: ( Electro Magnetic Interference (EMI

  13

  1-19-تاثير جريان الکتريکي بر بدن

  14

  1-20- انواع زمین کردن

  15

  1-21- انواع زمين الکتريکي

  16

  1-21-1- زمین کردن مقاومتی

  17

  1-21-2- زمین راکتانسی

  17

  1-22- شرایط یک اتصال زمین خوب

  18

  فصل دوم

   

  2-1- مقدمه

  20

  2-2- صاعقه چيست و چگونه رخ می دهد؟

  21

  2-3- ولتاژ صاعقه

  22

  2-4- جريان صاعقه

  22

  2-5- قدرت صاعقه

  22

  2-6- سرعت صاعقه

  22

  2-7- دفعات تكرار صاعقه در يك محدوده مشخ :

  23

  2-8- صاعقه چگونه و چه مقدار حرارت توليد مي كند ؟

  23

  2-9- صاعقه چگونه و چه مقدار نور توليد مي كند ؟

  24

  2-10- صداي صاعقه  

  24

  2-11- موج نا شي از صاعقه  

  25

  2-12- توليد گازتوسط صاعقه

  25

  2-13- برق زميني (ولتاژ گام)  

  25

  2-14- انواع صاعقه گیر

  26

  2-15- صاعقه گيرهای يونيزه كننده هوا

  26

  2-16- صاعقه گیر الکترونیکی

  27

  2-17- اصول عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی  

  27

  فصل سوم

   

  3-1- مقدمه

  29

  3-2- روشهاي اجراي ارت

  30

  3-3- شرایط استفاده از روش سطحی

  31

  3-4- اجراي ارت به روش عمقي

  31

  3-4-1- انتخاب محل چاه ارت

  31

  3-4-2- عمق چاه

  31

  3-4-3- مصالح مورد نياز

  33

  3-4-4- اتصال سيم به صفحه مسي

  35

  3-4-5- حفر چاه ارت

  35

  3-4-6- پر نمودن چاه ارت

  35

  3-5- اجراي ارت به روش سطحي

  37

  3-6- اجراي ارت به روش ROD كوبي

  37

  3-6-1- مصالح مورد نياز

  37

  3-6-2- روش اجرا

  38

  3-7- اجراي ارت در ارتفاعات

  39

  3-8- نكات عمومي و مهم در خصوص سيستمهاي ارت

  39

  3-9-كار با شبكه واتصال زمين موقت

  41

  3-10- دستگاه اتصال زمین موقت برای خطوط فشار ضعیف ، متوسط

  44

  3-11- عواملی که ممکن است خط در حال تعمیر ناگهانی برق دار شود

  44

  3-12- دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت

  45

  چکیده مطالب

  46

  فصل چهارم

   

  4-1- اجرای سیستم ارتینگ در مراکز مسکونی

  49

  4-2- نصب شينه و ميله برقگيردر واحد های مسکونی

  53

  4-3- استفاده از بنتونيت در احداث اتصال زمين

  53

  4-4- استانداردها و مقررات سیستم زمین

  57

  4-5- اجرای نادرست سیستم ارتینگ و ایجاد برقگرفتگی

  59

  چکیده مطالب

  61

  فصل پنجم

   

  5-1- مقدمه

  63

  5-2- روشهای تست سیستم ارتینگ

  64

  5-2-1- روش افت ولتاژ

  64

  5-2-2- روش ۶۲٪

  65

  5-2-3- روش تنزل پتانسیل

  66

  5-2-4- روش خط عرضی

  66

  5-3- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت مخصوص خاک

  67

  5-3-1- تاثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین

  67

  5-3-2- اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین

  48

  5-3-3- بررسی خصوصیات الکترودهای متداول و مقاومت آنها

  48

  5-3-3-1- الکترودهای موجود

  69

  5-3-3-2- الکترودهای مصنوعی

  69

        5-3-3-2- 1- الکترودهای صفحه ای کم عمق

  70

        5-3-3-2- 2- الکترودهای صفحه ای عمیق

  70

        5-3-3-2- 3- الکترودهای قائم

  71

  5-4- ساختمان و جنس الکترودهای قائم که با روش کوبیدن نصب می شوند

  71

  5-4-1-کوبیدن الکترودها در زمین

  71

  5-4-2- ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش دفن نصب می شوند

  72

  5-5- آماده سازی خاک اطراف الکترودها با روش سنتی

  73

  5-6- آماده سازی الکترودها با بتنونیت

  74

  5-7- آماده سازی الکترودها با استفاده از بتن

  74

  5-8- ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها (الکترودهای دفن شده در کانال)

  74

  5-9- واکنش فلز الکترود و هادی اتصال به زمین با انواع خاک(خوردگی شیمیایی)

  75

  5-10- تأثیر نوع خاک در خوردگی الکترود

  76

  5-11- پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن / فولاد

  78

  5-12- انتخاب و نصب هادی زمین

  79

  5-13- دمای بالا در اثر جریانهای نشتی

  79

  5-14- استحکام هادی اتصال زمین

  80

  5-15- اتصالات و بستها :

  80

  چکیده مطالب

  81

  منابع و مأخذ

  82

   

  چکیده

  سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتريکي بسيار پایين ، مقاومت مکانيکي بسيار بالاو مقاومت بالا در برابر خوردگي داشته باشد. انواع زمین کردن الکتریکی عبارت است از : زمین کردن به شکل مستقیم ، زمین کردن از طریق مقاومت، زمین کردن از طریق راکتانس، زمین کردن از طریق ترانسفورماتور و زمین کردن ایزوله می باشد. انواع زمین کردن حفاظتی شامل: گراند تجهیزات، گراند صاعقه گیر، گراندبارهای ساکن، گراند ایزوله، گراند منفرد یا مستقل و گراند شبکه ای سیگنال مرجع می باشد. برای اجرای ارت دو روش وجود دارد یکی روش عمقی بوده و دیگری روش سطحی می باشد که روش عمقی از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود و در روش سطحی،سیستم ارت در سطح زمین اجرا می گردد. در صورتی می توان از روش سطحی استفاده نمود که فضای لازم به منظور حفاری وجود داشته باشد، ارتفاع از سطح دریا پایین باشد و پستی و بلندی های محوطه کم باشد. برای تست نمودن سیستم های ارتینگ روش هایی نظیر: روش افت ولتاژ ، روش 62درصد، روش تنزل پتانسیل و روش خط عرضی وجود دارد که بهترين روش اندازه گيری همان روش افت ولتاژ می باشدو عمومی ترین روش اندازه گیری روش خط اصلی است. الکترودهای اتصال به زمین به دو دسته تقسیم می گردندکه شامل الکترودهای مصنوعی و الکترودهای موجود یا طبیعی می باشند الکترودهای صفحه ای شامل ، الکترودهای قائم و الکترودهای افقی می باشند.

   

   

  1-1- مقدمه :

  هدف از گردآوري اين پروژه درک عميق تر مفاهيم مربوط به سيستم هاي زمين و آشنایي با روش هاي روزآمد و کارآمد اين بخش از مهندسي برق است که گر چه در گذشته بي توجه با آن برخورد مي شده ولي در وضعيت فعلي کشور و حجم عظيم پروژه هاي صنعتي و پيشرفت فن آوري، جايگاه خود را پيدا کرده و مطمئنا در آينده هم بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود. در اين پروژه سعي بر آن است تا با زبان ساده و تصاوير شماتيک، مفهوم براي خواننده جا بيفتد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-2-تاريخچه ارت :

  بين سال هاي 1880 تا 1924 خطوط انتقال و توزيع برق بدون اينکه نقطه نوترال يا نول زمين شده داشته باشند احداث مي شدند و هيچ نقطه اي از شبکه و تجهيزات ارت نمي شدند و اساسا مفهومي به نام ارت وجود نداشت.

  مشکلات برق گرفتگي و آتش سوزي در منازل و اماکن عمومي و صنعتي وجود داشت بدون اينکه فيوزهاي حفاظتي نصب شده در شبکه عيوب را تشخيص بدهند .

  در سال 1924 انجمن مهندسان برق (IEE) اتصال بدنه فلزي وسائل برقي به زمين يا همان ارت کردن را اجباري نمود هر چند اينکار ساده نبوده و مشکلات فراواني داشت. در سال 1927 کشور فرانسه بحث ارت کردن نقطه نول ترانسفورماتورها را نيز تصويب نمودو در سال 1935 استانداردهاي جامع حفاظت اشخاص و تجهيزات ، تدوين و اجرائي شد و از آن سالها به بعد ارتينگ همگاني شد.

   

  1-3- لزوم استفاده از سيستم ارت و اهداف بکار گیری آن :

  به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد مي‌شود، را بايد در جايي خنثي نمائيم به همين منظور استفاده از سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار لازم و ضروري است بعلاوه با افزايش استفاده از سيستمهاي ديجيتالي و حساس، لزوم بازنگري در طراحي، نصب و نگهداري سيستمهاي حفاظتي گراندينگ وجود دارد.

  اهداف بكارگيري سيستم ارتينگ يا گراندينگ عبارتند از :

  الف ـ حفاظت و ايمني جان انسان

  ب ـ حفاظت و ايمني وسايل و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي

  ج ـ فراهم آوردن شرايط ايده‌ال جهت كار

  د ـ جلوگيري از ولتاژ تماسي

  ه ـ حذف ولتاژ اضافي

  و ـ جلوگيري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه

  ز ـ اطمينان از قابليت كار الكتريكي

   

  1-4- فلسفه ارت نمودن :

  دریک مدار تکفاز ساده که نول عمداً به زمين متصل نشده صرفاً وقوع اتصالي مستقيم فاز به نول مي تواند فيوز را بسوزاند و جلوي خطرات بعدي را بگيرد در صورت اتصالي فاز به زمين و نول به زمين (هر يک به تنهایي) فيوز نخواهد سوخت و عيب ممکن است روزها وجود داشته باشد که منجر به آسيب به تجهيزات به خاطر تغيير در ولتاژ تغذيه آنها و يا آسيب به شبکه برق گردد در اين حالت اگر دست انسان به يک فاز يا نول برخورد نماید خطري نخواهد داشت و فقط اتصال همزمان به فاز و نول باعث برق گرفتگي خواهد شد.

  خلاصه:

  خطرات انساني: کمتر

  آسيب به تجهيزات و شبکه برق: زياد

  همانطور که در تاريخچه نيز اشاره شد به خاطر حفظ پايداري شبکه برق و مسائل ديگر که در ادامه خواهد آمد در سال 1935 به بعد اتصال نول به زمين اجباري شد که در اين حالت وضعيت به صورت زير قابل بيان است:

  اتصال فاز به زمين مي تواند فيوز را سوزانده و مدار و تجهيزات را محافظت کند.

  اتصال نول به زمين خطري براي شبکه و تجهيزات ندارد.

  اتصال بدن انسان به يک فاز( تنها) بسيار خطرناک است.

  اين وضعيت دو حالت دارد:

  ·                    اگر بدنه دستگاه به زمين که همان نول است وصل شده باشد (يعني همان سيستم زمين حفاظتي )که در اين حالت فيوز سريعا سوخته و از عبور طولاني جريان به بدن جلوگيري مي کند.

  ·                    اگر بدنه دستگاه به زمين که همان نول است وصل نشده باشد يعني سيستم ارت نداشته باشيم که در اين حالت بعيد است فيوز بسوزد لذا جريان برق تا زماني که شخص به خود آمده و خود را رها کند و يا کسي به کمک او بيايد از بدن عبور خواهد کرد و اين فاجعه است.

   

  خلاصه اين حالت:

  در صورت عدم نصب ارت مناسب

  خطرات انساني: بسيار زياد

  آسيب به تجهيزات و شبکه برق: زياد

  در صورت نصب سيستم ارت مناسب

  خطرات انساني: کمتر

  آسيب به تجهيزات و شبکه برق: کمتر

  به عبارتی در حالتی که سيستم ارت نصب شده باشد جريان خطا سه مسير جهت عبور جريان خطا و برگشت به منبع دارد و سهم کمي از جريان خطا ممکن است از بدن شخصي که با دست دستگاه را لمس مي کند عبور کند خصوصا اگر مقاومت زمين نيز خيلي کم باشد .

  1-5- روش های تست چاه ارت :

  الف) توسط دستگاه ارت سنج

  در اين حالت براي تست چاه ارت دو عدد سوند كه جزء لوازم جانبي دستگاه ارت سنج مي باشد را در فاصله هاي مساوي بين و در يك راستا از چاه در زمين قرار دهيد لازم به ذكر است جهت تست دقيق ، اين فاصله ها حتماً برابر باشند سپس سه عدد پراپ دستگاه را بترتيب به سيم ارت چاه و سوند اول ودوم وصل نموده و بعد از آن چاه ارت را تست نماييد .

  ب) توسط يك عدد ترانسفورماتور ايزوله ، يك عدد آمپرمتر

  در اين حالت نيز مانند حالت قبل سوند ها را در زمين قراردهيد سپس آمپر متر را با ثانويه ترانس سري نماييد و يك سر آزاد ترانس را به سيم ارت چاه وصل نموده ويك سر آمپر متر را به سوند آخر وصل نماييد يك سر ولتمتر را به سيم ارت چاه و سر ديگرآن را به سوند اول وصل نماييد سپس اوليه ترنس ايزوله را به برق 220 ولت وصل نموده و مقدار ولت قرائت شده را بر مقدار عدد آمپر متر تقسيم نماييد مقدار بدست آمده مقاومت تقريبي چاه ارت شما مي باشد.

  1-6- تعريف سیستم زمين :

  سيستم زمين يا گراندينگ GROUNDING يا ارتينگ EARTHING عبارت است از اتصال الکتريکي (با سیم) تجهيزاتي که:

  - با برق کار مي کنند و بدنه فلزي دارند.

  - حتي در بعضي موارد و در کاربردهاي خاص با برق کار نمي کنند و بدنه فلزي هم ندارند و عايق هستند به درون زمين جهت :

  1.                  تامين حفاظت جاني انسان ها

  2.                  عملکرد مناسب دستگاه ها

  3.                  کنترل نويز

  بکار می رود.

   

  1-7- ويژگي های مهم يک سيستم زمين :

  الف) امپدانس الکتريکي بسيار پایين Low Electrical Impedance

  ب) مقاومت مکانيکي بسيار بالا High Mechanical Resistance

  ج) مقاومت بالا در برابر خوردگي High Corrosion Resistance

   

  1-8-بدنه هادی تجهيزات :

   بدنه يا اسکلت هادی مربوط به تجهيزات الکتريکی است که در دسترس بوده و می توان آن را لمس کرد. اين قسمت از تجهيزات در وضعيت عادی برقدار نيست ولی ممکن است در اثر بروز نقصی در دستگاه يا ايجاد اتصالی داخلی برقدار شود.

   

  1-9- سيم زمين تجهيزات :

  سيم زمين تجهيزات الكتريكي در واقع همان سيم سوم است .سيم زمين ممكن است به صورت بدون روكش و يا با روكش سبز رنگ در نظر گرفته شود اين سيم به موازات سيم هاي فاز و نول در مدارهاي الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد وجود سيم زمين را مي توان از روي نوع دوشاخه ها و پريزهاي به كار رفته در مدار نيز تشخيص داد سيم زمين تجهيزات الكتريكي در واقع همان شاخه سوم دوشاخه برق است كه در سوراخ مياني پريز فرو مي رود.

  هدف از به كارگيري سيم زمين بر طرف نمودن مشكل نشت جريان الكتريكي است. سيم فاز معمولاً توسط مواد عايق پوشيده مي شود و به وسيله جعبه تقسيم Electrical box ديواري يا بدنه موتور يا سرپيچ تأسيسات روشنايي پوشيده مي شود به مرور زمان با فرسوده شدن تجهيزات و عايق ها ، احتمال نشت جريان افزايش مي يابد. در مواردي كه ارتعاشات يا حركت هاي ديگر موجب ساييده شدن عايق سيم يا قطع شدن سيم زمين تجهيزات مي شود ، احتمال بروز عيب اتصال زمين در تجهيزات الكتريكي افزايش مي يابد يخچال ها و ماشين هاي لباسشويي قديمي كه لرزش بسيار زيادي دارند يكي از عوامل متداول بروز اين مشكل به شمار مي روند.

  لامپ هاي قديمي و پر استفاده كه عايق سيم برق آن ها به مرور زمان خشك مي شد نيز در همين گروه بودند در هنگام بروز چنين مشكلي ، احتمال قرار گرفتن سيم فاز در معرض تماس دست افراد يا برق دار شدن تمام قسمت هاي فلزي وسيله مربوطه بسيار زياد است كه نتيجه آن ايجاد شوك الكتريكي خواهد بود. در صورت بروز عيب اتصال زمين ، ممكن است بدنه فلزي وسيله الكتريكي با مدار برق مرتبط شود به اين ترتيب در صورت تماس دست افراد با بدنه فلزي و يا در زمين مرطوب ، شوك الكتريكي شديدي به فرد منتقل خواهد شد در اين وضعيت اگر دست افراد در هنگام تماس مرطوب باشد ، شوك الكتريكي حاصله بسيار شديد و كشنده خواهد بود در نتيجه سازندگان تجهيزات الكتريكي توصيه مي كنند كه بدنه فلزي تجهيزات الكتريكي از طريق اتصال به سيستم ارت به زمين متصل شود به همين منظور نيز توليد كنندگان تجهيزات ياد شده از پريزهاي سه شاخه استفاده مي كنند به اين ترتيب دو رشته از سيم ها به وسيله برقي و يك رشته به بدنه فلزي متصل مي شود كه اتصال وسيله برقي به زمين را تأمين مي كند.

  سيم زمين در كنار سيم فاز و سيم نول اجرا مي شود و به اجزاي فلزي مانند جعبه هاي تقسيم ، خروجي ها و ابزارها و تجهيزات برقي كه قابليت انتقال جريان الكتريكي در هنگام نشت جريان را دارند متصل مي شود كاري كه سيم زمين تجهيزات انجام مي دهد آن است كه جريان نشتي ايجاد شده را تخليه نموده و درست همانند سيم نول ، مسير برگشت به تابلو برق اصلي را تأمين مي كند در عمل ، در صورت عبور جريان نشتي از طريق سيم زمين ، فيوز يا قطع كننده تعبيه شده در مدار فعال شده و جريان را قطع مي كند قطع شدن جريان در اين مرحله در واقع نشانه وجود يك عيب اساسي در مدار است كه بايد در اولين فرصت بر طرف شود.

  براي استفاده از پريزهاي سه شاخه كه قابليت اتصال سيم زمين را هم دارند و نيز به منظور تأمين مسير زمين ايمن بر مبناي استاندارد NEC ، بايد از پريزهاي برق متصل به زمين استفاده شود همچنين سيم كشي مدار با در نظر گرفتن مسير زمين به صورت مجزا از سيم نول انجام پذيرد. در استانداردهاي الكتريكي تصريح شده است كه تمامي مدارهاي 120 ولت بايد مجهز به سيم اتصال به زمين باشند رعايت اين نكته مانع از ايجاد شوك الكتريكي به واسطه تماس دست افراد با اجزاي رسانا مانند كليدها ، جعبه هاي تقسيم و درپوش هاي فلزي مي شود.

   

  1-10- ناديده گرفتن سيم زمين تجهيزات :

  در خانه هاي قديمي با پريزهاي دو شاخه اغلب با مشكل چكونگي اتصال سه شاخه تجهيزات الكتريكي به پريز مواجه مي شويم از طرفي خارج كردن شاخه سوم و كنار گذاشتن مس

  ير اتصال زمين موجب كاهش ايمني تجهيزات و افزايش احتمال ايجاد شوك الكتريكي مي شود.

  تعويض پريزهاي دوشاخه قديمي با پريزهاي جديد سه شاخه متصل به زمين كه قابليت كار با تمامي انواع دوشاخه ها را دارند به عنوان يكي از راه حل هاي مناسب براي بر طرف نمودن اين مشكل مطرح است البته در سيستم هاي قديمي دو سيمي كه سيم زمين وجود ندارد حتي تعويض پريزهاي قديمي با پريزهاي جديد نيز عملاً تأثيري در افزايش ايمني سيستم ندارد چرا كه در اين سيستم ها اساساً سيم زمين در نظر گرفته نمي شود بنابراين در صورت تعويض پريزهاي قديمي با پريزهاي جديد حتماً بايد سيم اتصال به زمين نيز براي آن ها در نظر گرفته شود زيرا در غير اين صورت ممكن است اين تصور در ذهن ايجاد شود كه سيستم مجهز به سيم اتصال زمين است در حالي كه در عمل چنين نيست و اين مسأله موجب كاهش ضريب ايمني سيستم مي شود.

  يكي ديگر از روش هاي مواجهه با اين مشكل ، استفاده از مبدل هاي سه شاخه به دوشاخه است بر مبناي استاندارد NEC نيز استفاده از اين روش به شرط آن كه پيچ مربوط به صفحه روكش به زبانه زمين تجهيزات متصل شود مجاز است اين روش نيز در نهايت مي تواند موجب اشتباه افتادن كاربران و كاهش ايمني آن ها شود.

  در مجموع بايد گفت كه به هيچ عنوان نبايد شكل ظاهري سيستم طوري تغيير كند كه افراد به اشتباه تصور كنند مدار مجهز به سيم زمين نيز هست و بايد در اسرع وقت نسبت به اصلاح سيستم اقدام نمود.

   

   


  برچسب ها: پایان نامه درباره اجرای سیستم ارتینگ و برق گیر ساختمان تحقیق درباره ارتینگ تحقیق درباره سیستم برق گیر تحقیق درباره سیستم ارتینگ ساختمان ارتینگ برقگیبر مقاله درباره برق گیر پاورپوینت درباره برقگیر برق ارتینگ ساختمان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت