فایل های دیگر فروشنده

دانلود فایل word تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک دانلود فایل word تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک قیمت: 25,000 تومان
دانلود فایل ورد Word جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع دانلود فایل ورد Word جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع قیمت: 28,000 تومان
دانلود فایل ورد Word قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن دانلود فایل ورد Word قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن قیمت: 14,000 تومان
دانلود فایل ورد Word دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی دانلود فایل ورد Word دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی قیمت: 17,000 تومان
دانلود فایل ورد بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود فایل ورد بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری قیمت: 16,000 تومان
دانلود فایل ورد Word تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران دانلود فایل ورد Word تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران قیمت: 15,000 تومان
دانلود فایل Word طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE دانلود فایل Word طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE قیمت: 32,000 تومان
دانلود فایل ورد Word بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل دانلود فایل ورد Word بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل قیمت: 15,000 تومان
دانلود فایل ورد Word انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت دانلود فایل ورد Word انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت قیمت: 25,000 تومان
دانلود فایل ورد Word بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین دانلود فایل ورد Word بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین قیمت: 35,000 تومان

دانلود فایل ورد Word اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 126 صفحه دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1921 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 126

حجم فایل:224 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 126 صفحه
  دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟
  در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.
  در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال پرداخت مي شود ثالث می تواند در اجرای حكم و سند دخالت نماید.
  اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث بايد سالم بوده و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.
  كليد واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به

   

  فهرست مطالب
   مقدمه  1
  بیان مساله ۲
  اهمیت و ضرورت تحقیق  4
  اهداف تحقیق ۵
  سئوالات تحقیق ۶
  روش تحقیق ۶
  پیشینه و سوابق تحقیق  7
  فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ۱۰
   مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث  11
    گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ۱۲
   گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ۱۴
    بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ۱۴
   بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث۱۴
   گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث  16
   بند اول: دخالت ارادی ثالث ۱۶
    بند دوم: دخالت قهری ثالث ۱۸
  مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد  21
    گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ۲۱
    گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ۲۲
    بند اول: ورود ارادی  23
    بند دوم: ورود قهری ۲۳
  فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۲۸
    مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ۲۹
    گفتار اول: شرایط عمومی ۲۹
    گقتار دوم: شرایط اختصاصی  34
   مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۳۸
    گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ۳۹
    بند اول: جریان اصل مذکور در احکام  40
    بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ۴۱
    گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ۴۳
    بند اول: حکم مربوط به عین معین  44
    بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ۴۵
    بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ۴۹
  فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ۵۳
    مبحث اول: اسناد لازم الاجرا  54
    گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ۵۵
    گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ۵۸
  اول: اسناد رسمی  58
    دوم: اسناد عادی  58
   گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ۵۹
    بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی  59
    بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ۶۰
    بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ۶۳
    مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ۶۶
    گفتار اول: شرایط عمومی  66
    گفتار دوم: شرایط اختصاصی ۶۸
    بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ۶۸
   بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ۶۸
   مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث  70
   گفتار اول: اجرای اصل در سند ۷۰
    گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ۷۱
    بند اول: سند مربوط به مال معین ۷۲
    بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی۷۳
    بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ۷۵
  فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث  77
    مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث  79
  گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ۸۰
   گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل ۸۴
    بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ۸۴
    بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ۸۸
   مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث  90
   گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ۹۰
   بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ۹۰
    بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ۹۶
   گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث  98
   گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ۹۹
   مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ۱۰۰  
  نتیجه گیری ۱۰۳
  منابع و ماخذ ۱۰۷
   


  برچسب ها: دانلود فایل ورد Word اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث دانلود فایل Word اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
 • zip
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت