تحقیق سيمان

تحقیق سيمان 63 ص WORD

دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده: 1019 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 63

حجم فایل:519 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • دانلود تحقیق سيمان 63 ص فرمت WORD 
   
  فهرست مطالب
  1ـ مقدمه 3
  1ـ1ـ مبناي انتخاب مصالح 3
  1ـ2ـ انواع مصالح ساختماني 5
  1ـ2ـ1ـ سراميكها 5
  1ـ2ـ2ـ مصالح فلزي 6
  1ـ3ـ نمودار تنش ـ كرنش 7
  1ـ3ـ1ـ نحوه ترسيم نمودار تنش ـ كرنش 8
  1ـ3ـ2ـ نمودار تنش ـ كرنش فولاد نرم 8
  1ـ3ـ3ـ نمودار تنش ـ كرنش فولاد ترد 10
  1ـ3ـ4ـ نمودار تنش ـ كرنش در مصالح سراميكي 11
  1ـ3ـ5ـ نمودار تنش ـ كرنش مواد آلي 12
  1ـ4ـ مبناي طراحي براي انواع مصالح ساختماني 12
  2ـ سيمان 13
  2ـ1ـ تاريخچه سيمان پرتلند 13
  2ـ2ـ توليد سيمان پرتلند 15
  2ـ2ـ1ـ انتخاب محل براي احداث كارخانه 15
  2ـ2ـ2ـ استخراج و انتقال مواد اوليه 16
  2ـ2ـ3ـ سنگ شكن 16
  2ـ2ـ4ـ دپويمصالح 17
  2ـ2ـ5ـ آسياب گلوله‌اي 18
  2ـ2ـ6ـ تهيه خوراك كوره 18
  2ـ2ـ6ـ1ـ روش تر 19
  2ـ2ـ6ـ2ـ روش نيمه تر 19
  2ـ2ـ6ـ3ـ روش نيمه خشك 19
  2ـ2ـ6ـ4ـ روش خشك 20
  2ـ2ـ 7ـ كوره 20
  2ـ2ـ7ـ1ـ كوره قائم 20
  2ـ2ـ7ـ2ـ كوره گردنده افقي 21
  2ـ2ـ8 ـ جلوگيري از اتلاف انرژي 22
  2ـ جريان هواي گرم از پايين به بالا 22
  2ـ2ـ8 ـ1ـ پيش گرم‌كن 22
  2ـ2ـ8 ـ2ـ پيش كلسينه كن 23
  2ـ2ـ8 ـ4ـ كولر اقماري 24
  2ـ2ـ10ـ آسياب نهايي كلينكر 25
  2ـ3ـ انتقال سيمان به محل مصرف 25
  2ـ5ـ عناصر و خواص سيمان 27
  2ـ6ـ1ـ افت سرخ شدن 30
  2ـ6ـ2ـ باقيمانده نامحلول 30
  2ـ6ـ3ـ درصد  30
  2ـ6ـ4ـ معادل قليايي 31
  2ـ6ـ5ـ ضريب اشباع آهكي 32
  2ـ6ـ6ـ آزمايشهاي مربوط به خواص دراز مدت سيمان 33
  2ـ6ـ6ـ1ـ انبرك لوشاتليه 33
  2ـ6ـ6ـ2ـ اتوكلاو 34
  2ـ6ـ7ـ مقاومت فشاري 35
  2ـ6ـ8 ـ مقاومت خمشي 36
  2ـ6ـ9ـ مقاومت كششي 37
  2ـ6ـ10ـ ميزان آب متعارف 37
  2ـ6ـ11ـ زمان گيرش 38
  2-6ـ12ـ نرمي ذرات 40
  2ـ6ـ13ـ كدرسنج واگنر 42
  2ـ6ـ14ـ حرارت هيدراتاسيون 43
  2ـ6ـ15ـ وزن مخصوص 44
  2ـ6ـ15ـ1ـ وزن مخصوص دانه‌اي 44
  (2ـ6)                                                حجم دانه‌ها 45
  2ـ6ـ15ـ2ـ وزن مخصوص انبوهي 45
  2ـ7ـ انواع سيمان 46
  2ـ8 ـ انواع سيمان پرتلند بر مبناي استاندارد ايران 46
  2ـ8 ـ2ـ سيمان پرتلند تيپ 2 47
  2ـ8ـ3ـ سيمان پرتلند تيپ 3 47
  2ـ 8ـ4ـ سيمان پرتلند تيپ 4 49
  2ـ8 ـ5ـ سيمان پرتلند تيپ 5 49
  2ـ9ـ بحثي پيرامون حمله سولفاتها 50
  2ـ10ـ ديگر انواع سيمانهاي پرتلند 53
  2ـ10ـ1ـ سيمانهاي پرتلند پزولاني 53
  2ـ10ـ2ـ سيمان پرتلند سرباره‌اي 55
  2ـ10ـ3ـ سيمان پرتلند بنايي 57
  2ـ10ـ4ـ سيمان پرتلند آهكي 58
  2ـ10ـ5ـ سيمان پرتلند سفيد 58
  2ـ10ـ6ـ سيمان پرتلند رنگي 59
  2ـ10ـ7ـ سيمان ضد آب 60
  2ـ10ـ8 ـ سيمان حفاري 61
  2ـ10ـ9ـ سيمان گسترش يابنده 62
  2ـ11 ـ سيمان پرآلومين (برقي) 65

   1ـ مقدمه 
  جهت احداث هر ساختمان مانند واحدهاي مسكوني ، ساختمانهاي اداري ، مراكز آموزشي، سدهاي خاكي و مخزني، راه‌هاي گوناگون، تأسيسات دريايي و … عوامل گوناگون مورد مطالعه قرار مي‌گيرند كه نتيجه هر مطالعه، انتخاب پرامتر ويژه‌اي در آن زمينه است. از جمله زمينه‌هايي كه در هر عمليات ساختماني بايد بررسي شود، مصالح مصرفي آن پروژه است. با عنايت به اهميت اين مطلب، هدف از فراگيري درس مصالح ساختماني ً آشنايي با روش توليد، خواص و كاربردهاي انواع گوناگون مصالح كسب توانايي جهت انتخاب مناسب آنها با توجه به مقتضيات هر پروژه ً مي‌باشد. 
   1ـ1ـ مبناي انتخاب مصالح 
  پس از مطالعه مشخصات هر پروژه ساختماني و تعيين نوع و ويژگيهاي مصالح مورد نياز، بايد در بين مصالح موجود و توجه به خصوصيات هر يك از آنها، مواد مطلوب را انتخاب نمود. خواص مصالح گوناگون به دو روش زير بررسي و مطالعه مي‌شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گيرد كه عبارتند از : 1ـ بر اساس استاندارد 2ـ بر اساس گواهي نامه فني   در روش استاندارد ، خواص مصالح مورد نظر با آزمايشهاي گوناگون سنجيده مي‌شود و نتايج با ويژگيهاي داده شده در استاندارد مقايسه مي‌گردد. براي مثال استاندارد معين مي‌كند كه زمان گيرش اوليه سيمان نوع 1 بايد 60 دقيقه باشد . حال با روش مشخص شده در استاندارد ، زمان گيرش نمونه سيمان آزمايش و با عدد فوق مقايسه مي‌ گردد. همانطور كه ملاحظه مي‌ كنيد، خواص مورد نظر اينگونه مصالح به صورت اعداد مطلق ارائه شده است. در صورتيكه نتايج آزمايش بر روي نمونه تهيه شده با استاندارد مربوطه مطابقت نداشته باشد، استفاده از آن مصالح مجاز نخواهد بود. در ايران ، مبحث پنج از مجموعه مقررات ملي ساختماني ايران  تحت عنوان ًمصالح و فرآورده‌هاي ساختماني ً به تشريح اين استانداردها مي‌پردازد. گواهي نامه فني در مورد مصالحي صادر مي‌شود كه وضعيت مطلوب خواص آنها را نمي‌تواند به صورت اعداد مطلق بيان كرد. به اين مثال توجه كنيد: توليد كنندگان قفل و دستگيره در، نمونه‌اي از توليدات خود را جهت صدور گواهي‌ نامه فني در اختيار آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي قرار مي‌‌دهند. اين نمونه‌ها با نمونه‌هاي ساير توليدكنندگان به صورت تسريع شده آزمايش مي‌شوند و نتايج بدست آمده، عملكرد اين محصولات را به صورت مقايسه‌اي نشان مي‌دهد و آزمايشگاه اين نتايج را به صورت رسمي در قالب گواهي‌نامه فني ارائه مي‌نمايد. اين گواهي نامه‌ها به همراه كالا به مشتري عرضه مي‌شود و مصرف‌كننده با توجه به نياز خود و عنايت به محتواي گواهي‌نامه مصالح مورد نياز را انتخاب مي‌نمايد. به عبارت ديگر، در مورد گواهي‌نامه‌هاي فني، انتخاب بر مبناي مقايسه انواع كالا و نياز مشتري صورت مي‌پذيرد.
   
  1ـ2ـ انواع مصالح ساختماني 
  در كلي ترين تقسيم بندي، مصالح ساختماني به سه دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:
  1ـ سراميكها
   2ـ فلزات 
  3ـ مواد آلي 
  1ـ2ـ1ـ سراميكها
  مشخصات اين مصالح عبارت است از :
   1ـ به وفور يافت مي‌شوند. 
  2ـ از پوسته خارجي زمين بدست مي‌آيند.
   3ـ نسبتاً ارزان قيمت هستند. 
  4ـ پس از استخراج يا مستقيماً مصرف مي‌شوند يا با فرايندهايي ساده قابل مصرف خواهند بود.
   5ـ معمولاً وزن مخصوص زيادي دارند (سنگين هستند).
   6ـ شكننده و تغيير شكل ناپذيرند. 
  7ـ داراي مقاومت فشاري زياد و مقاومت كششي اندك هستند. شكنندگي و تغيير شكل ناپذيري اين نوع مصالح بدين معناست كه در صورت اعمال نيرويي بيشتر از مقاومت آنها ، بدون آنكه تغيير شكل قابل ملاحظه‌اي بدهند، گسيخته مي‌شوند. به عنوان مثال يك ماده سراميكي مانند گچ يا بتن در اثر نيروي خمشي تنها چند درجه خم مي‌شود و سپس مي‌شكند. يكي ديگر از خصوصيات مهم مصالح سراميكي مقاومت فشاري نسبتاً زياد و مقاومت كششي كم آنهاست. مقاومت كششي اين مصالح تقريباً 10/1 مقاومت فشاري آنها مي‌ باشد. لذا از اين مصالح عمدتاً در ساخت اعضايي كه تحت فشار قرار مي‌ گيرند مي‌توان استفاده كرد. مثلاً در يك تير ساده بارگذاري شده ، قسمتهاي فوقاني تير تحت فشار و بخشهاي تحتاني آن تحت كششند. در صورتيكه اين تير به صورت بتن آرمه طراحي و ساخته شود، بتن در قسمت فوقاني تير جوابگوي بارهاي فشاري وارده مي‌باشد؛ ولي در قسمت تحتاني تير نمي‌تواند نيروي كششي وارده را تحمل نمايد. لذا در اين قسمت از مقاومت كششي فولاد بهره مي‌گيرند. 
  ؟
  1ـ2ـ2ـ مصالح فلزي 
  مشخصات اين مصالح عبارت است از:
   1ـ معمولاً به صورت اكسيد و گاهي سولفيد در زمين وجود دارند.
   2ـ طي فرايندهاي پيچيده‌ تر و معمولاً تحت عمل ذوب قابل مصرف مي‌شوند.
   3ـ از مصالح سراميكي گرانترند.
   4ـ از مقاومت كششي و فشاري تقريباً يكساني برخوردارند.
   5ـ انعطاف پذيرند. 
  6ـ وزن مخصوص آنها دامنه گسترده‌تري را در بر گرفته، به نوع فلز بستگي دارد. مواد اوليه اين فلزات پس از استخراج از زمين به كارخانه ذوب فلزات منتقل شده، طي فرايندهاي نسبتاً پيچيده، فلز مورد نظر از آنها استخراج مي‌شود. 
  انعطاف پذيري فلزات به معني آن است كه اين مصالح در اثر اعمال نيرو پيش از گسيخته شدن ، تغيير شكل زيادي از خود نشان مي‌دهند. به عبارت ديگر شكل پذيرند. 
  1ـ2ـ3ـ مواد آلي
  در حاليكه اولين ماده آلي كه بشر آن را در ساختمان سازي به كار گرفته چوب بود، امروزه مصرف اين مصالح مخصوصاً در ايران به طور چشمگيري كاهش پيدا كرده است. از نيمه دوم قرن بيستم، پليمرها و پلاستيكها وارد صنعت ساختمان شدند و با سرعت شگرفي پيشرفت كردند. پلاستيكها ـ كه از واحدهايي به نام مونومر ساخته مي‌شوند ـ داراي مواد اوليه بسيار ارزان هستند و در كارخانه‌هاي پتروشيمي توليد مي‌شوند. امتياز عمده پلاستيكها ، پوشش طيف گسترده‌اي از خواص است. مثلاً دامنه وزن مخصوص پلاستيكها، از حدود 01, 0 وزن مخصوص آب تا حدود 5, 2 برابر وزن مخصوص آب را مي‌پوشاند. مقاومت آنها از حدود بسيار اندك شروع مي‌شود و تا مقادير فوق‌العاده زياد ادامه دارد و …  .
  1ـ3ـ نمودار تنش ـ كرنش 
  مواد تحت تأثير نيرو و تغيير شكل مي‌دهند. در شكل 1ـ2 تيري با مقطع مستطيل به ابعادh×b تحت اثر نيروي محوري P قرار مي‌گيرد و طول اوليه آن (L) به ميزان   كاهش مي‌يابد. 
  ؟
  در اين رابطه ميزان نيرو بخش بر سطح مقطعي كه نيرو بر آن اعمال مي‌شود را تنش   (رابطه 1ـ1) و ميزان تغيير شكل نسبي نمونه را كرنش   (رابطه 1ـ2) مي‌نامند. 
   
  همانگونه كه از روابط 1ـ1 و1ـ2 پيداست، تنش داراي واحدهاي نيرو بر مساحت    و كرنش بدون واحد است. جهت آشنايي بيشتر با خواص مصالح گوناگون، نمودار ًتنش ـ كرنشً مصالح را كه بيانگر نحوه ارتباط اين دو عامل است رسم نموده، از طريق آن به بسياري از خواص مصالح مورد نظر پي مي‌برند.  برچسب ها: تحقیق سيمان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت