تحقیق چوب

دانلود تحقیق چوب ۹۹ ص فرمت WORD

دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری

تعداد مشاهده: 657 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 99

حجم فایل:814 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 22,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • دانلود تحقیق چوب ۹۹ ص فرمت WORD 
   
  فهرست مطالب
  مقدمه و تاريخچه 3
  ساختار درخت 4
  ساختار قابل رؤيت : 4
  چوب ها از نقطه نظر بافت 5
  سخت چوب ها : 5
  نرم چوب ها : 5
  خواص چوب 6
  خواص فيزيكي چوب : 6
  رطوبت چوب : 6
  هدايت حرارت در چوب : 6
  تغيير ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط ) : 6
  گرماي ويژه چوب :‌ 7
  قابليت سوختن و قدرت انرژي  زايي : 7
  انتقال و انتشار صوت : 7
  جذب و تخفيف صدا : 7
  هدايت الكتريكي  : 7
  هم گشيدگي و واكشيدگي : 8
  رنگ  و بو : 8
  خواص مكانيكي چوب :‌ 8
  مقاومت خمشي : 9
  تاب ضربه اي : 9
  تاب كششي : 9
  دوام چوب : 9
  خواص شيميايي : 9
  اثر هوا ، اكسيرژن و آب بر سلولز : 9
  اثر حرارت : 10
  اثر اسيدها : 10
  اثر قلياها : 10
  خواص كاربردي : 10
  رطوبت چوب 11
  ميزان رطوبت در چوب : 11
  چوب داراي آب آزاد يا چوب تر: 11
  چوب نم دار : 11
  چوب خشك : 11
  چوب خشك مطلق : 12
  تغيير حجم در مقاطع چوبي : 12
  اشكال گوناگون چوب از نظر مصرف : 13
  چوبهاي گرد : 13
  چوب هاي بريده شده : 13
  انواع چوب هاي بريده شده : 13
  چهار تراش : 13
  بينه : 13
  تخته : 13
  الوار : 14
  چوب هاي ورقه اي : 14
  چوب هاي مصنوعي : 14
  تخته چند لايي : 14
  تخته خرده چوب ( نئوپان ) : 14
  تخته فيبرها : 15
  صفحات چوب ـ سيمان : 15
  كانتكس : 16
  آندولين : 16
  تخته هاي گلولام : 16
  معايب چوب : 16
  معايب هنگام رويش درخت : 17
  گره ها : 17
  تغيير جهت تارهاي چوب : 17
  ترك ( شكاف و گسيختگي ) : 17
  پيچ خوردگي درخت : 18
  يكطرفه روئيدن درخت : 18
  ( رشد غير مركزي ) : 18
  اعوجاج : 18
  روي هم افتادگي : 18
  دو مركزي بودن : 18
  آفات چوب : 19
  قارچ ها و ميكر ارگانيسم ها : 19
  حشرات : 19
  قابليت اشتعال چوب : 19
  حفاظت از چوب 20
  پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف : 20
  لاك : 20
  ورني ها : 20
  رنگ ها : 20
  بتانه : 20
  اشباع چوب 21
  روش هاي اشباع : 21
  با فشار : 21
  بدون فشار : 21
  سوزاندن سطح چوب : 22
  موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسكلت ساختمان : 22
  چوب به عنوان مصالح كمكي : 22
  چوب به عنوان مصالح براي معماري داخلي : 23
  پوشش هاي چوبي 23
  درها و پنجره هاي چوبي 23
  تيغه هاي جداكننده چوبي 23
  كارهاي چوبي تزئيني : 23
  اتصالات چوب 24
  اتصالات چوبي : 24
  ميخ ، پيچ و ساير وسائل اتصال : 24
  چسب ها : 24
  مشخصات چسب خوب : 24
  حمل و نقل و نگهداري 25
  ساختمان چوب 29
  كاركردن چوب 29
  نقطه اشباع چوب 31
  رطوبت تعادل 31
  علت تغيير شكل دادن چوب 31
  خشك كردن چوب 32
  خشك كردن چوب در هواي آزاد 32
  خشك كردن چوب در كوره 33
  انواع كورهاي چوب خشك كني 34
  زيانهاي ناشي از خشك كردن چوب 35
  انواع چوبهايي كه در ساختمان مصرف ميشوند 37
  تفاوتهاي درختان سوزني برگ و پهن برگ 37
  وزن  مخصوص چوب 38
  نقوش چوب 39
  نقوش ايجاد شده در اثر رنگ 39
  نقوش ايجاد شده در اثر الياف 39
  معايب چوب 39
  2- پيچ خوردگي دخت 40
  3- بد روئيدن درخت 41
  4- شكاف و گسيختي 41
  1- قطع كردن درخت 42
  2- حمل درخت به كارخانه 42
  3- پوست كندن درخت 43
  4- خشك كردن الوار 43
  5- محافظت چوب بعد از خشك كردن 43
  6- محافظت چوب پس از مصرف 44
  7- محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار 44
  تشخيص معايب چوب 44
  عمر چوب 45
  عمل آوردن چوب 45
  چوبهايي كه در ساختمان مصرف ميشود 46
  نئوپان 46
  تخته سه لا 47
  روكش 48
  تهيه روكش 48
  4-فيبر 49
  فرميكا 49
  پاركت يا فرش چوبي 50
  چوب از بهترين مصالح قابل استفاده در ساختمان ميباشد و در موارد زير مصرف دارد : 51
  مواد متشكله 52
  هيگرو سكپي يا ميزان مكش آب ـ وضع فيزيكي 52
  معايب چوب 53
  انواع چوب عمل شده (‌مواد افزوني ) 54
  برش ها 57
  چوب ساختماني 60
  ساختمان درخت ـ 60
  بريده درخت 61
  بريدن الوار و تخته 62
  خشك كردن چوب 62
  كاركردن چوب 63
  عيب هاي چوب 63
  بهتر كردن جنس چوب 64
  چوبهاي ساختماني 65
  چوبهاي ساختگي 66
  تخته فنري 66
  تخته پوك 66
  گرده چوب ساختگي 67
  ويژگيهاي چوبهاي ساختماني : 67
  تخته خرده چوب 69
  تعريف تخته خرده چوب : 69
  طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت ( نوع پرس كردن ) 70
  تخته ها ي حاصل از پرس صفحه اي صاف : 70
  تخته هاي حاصل از پرس غلتكي ( پرس بي انتها ): 70
  تخته هاي توليد شده با پرس قالبي ( قالب گيري شده ) 70
  طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس چگونگي سطح ( رويه ) 70
  تخته خرده چوب بدون روكش : 70
  تخته خرده چوب با روكش طبيعي ( چوبي ) : 70
  تخته خرده چوب با روكش مصنوعي : 71
  تخته خرده چوب لعاب دار ( لاك كاري شده) 71
  تخته لايه 71
  تعريف تخته لايي : 71
  لايه خارجي ( نمايي ) 72
  لايه مركزي ( مغز ) 72
  لايه مياني : 72
  گونه هاي چوبي مور مصرف در تخته چند لايه : 72
  انواع تخته لايه 72
  تخته لايه دراز تار : 72
  تخته لايه پهنا تار: 72
  تخته لايه متعادل: 73
  تخته لايه مطبق : 73
  تخته لايه اختر تار : 73
  تخته لايه با مغزي تخته خرده چوب مجوف (‌سوراخ دار ) 73
  تخته لايه مختلط : 73
  تخته لايه قالبي : 73
  تخته لايه همگن : 73
  تخته لايه ناهمگن 73
  استاندارد و درجه بندي تخته چند لايه : 74
  موارد مصرف تخته چند لا 74
  كارهاي ساختماني : 74
  تخته فيبر 74
  تعريف تخته فيبر : 74
  انواع تخته فيبر از لحاظ فرايند توليد : 74
  موارد مصرف تخته فيبر 75
  محصولات بيروني : 75
  محصولات دروني : 75
  محصولات صنعتي : 75
  M.D.F 75
  تخته فيبر نيمه سخت 75
  تخته فيبر سخت : 75
  روكوب گونيايي : 75
  روكوب مربعي : 76
  H.P.L 76
  خصوصيات روكش فرميكا 76
  مقاومتهاي رطوبتي : 76
  مقاومت حرارتي : 76
  ساير مقاومت ها : 76
  H.D.F 77
  تخته فيبر سخت ( HDF) : 77
  روكوب گونيايي : 77
  روكوب مربعي : 77
  كفپوشهاي hdf 77
  پنل هاي معدني 77
  پانل هاي چوب و سيمان : (C.B ) 78
  موارد مصرف پانلهاي چوب و سيمان : ( C.B) 78
  پانلهاي چوب و گچ ( G.F.B) 78
  موارد مصرف پانلهاي چوب و گچ: (G.F.B ) 78
  پانلهاي چوب و لاستيك : 78
  كابينت 79
  انواع سيستم آشپزخانه 79
  مواد اوليه مورد استفاده در ساخت كابينت 80
  نوع پشت بند 80
  نوع كابينت 80
  الف MDF : 80
  پشت بند كابينت 81
  پايه كابينت 81
  روش علمي ساخت كابينت 81
  رعايت نكات فني و حفاظتي پس از نصب كابينت نكات فني : 81
  نكات حفاظتي 82
  توسكا Alnus: 84
  راش Brich 84
  ملج 85
  افرا Maple: 85
  گردو 85
  چنار 86
  بلوط 86
  تبريزي 86
  ممرز 86
  كاج ايراني ( روس ) 86
  نراد 87
  ماهاگوني يا آكاژو 87
  اكونه ( گابون ) 88
  ساج ( تيك ) 88
  چوب آبنوس 88
  چوب ا فراي سياه 88
  چوب والسا ـ بالسا 88
  زبان گنجشك ( ون ) 88
  چوب شمشاد 89
  چوب لاله درختي 89
  چوب كاج بلسان ( Balsam fir)‌ 89
  روكش 91
  طبقه بندي روكشها از نظر كاربرد 91
  روكشهاي نمايي  : 91
  روكشهاي تجاري : 91
  روكشهاي بسته بندي : 91
  گونه هاي مورد مصرف در تهيه روكش : 91
  موارد مصرف روكش : 91
  منابع مهم توليد روكش در ايران : 92
  روكش مصنوعي  : 92
  منابع و مأخذ 92

   


  برچسب ها: تحقیق چوب
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت