فایل های دیگر فروشنده

مبانی و پیشنه تحقیق ارائه مدل سبد پروژه های فناوری اطلاعات با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیا مبانی و پیشنه تحقیق ارائه مدل سبد پروژه های فناوری اطلاعات با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیا قیمت: 16,900 تومان
مبانی و پیشنه تحقیق ارائه مدل بومي اندازه گيري سطح بلوغ فناوري اطلاعات بانک  با استفاده از روش  پر مبانی و پیشنه تحقیق ارائه مدل بومي اندازه گيري سطح بلوغ فناوري اطلاعات بانک با استفاده از روش پر قیمت: 16,900 تومان
ارائه مدل تعادلی در فرآیند برون سپاری با در نظر گرفتن اولویت٬ نحوه برون سپاری و انتخاب تامین کننده ارائه مدل تعادلی در فرآیند برون سپاری با در نظر گرفتن اولویت٬ نحوه برون سپاری و انتخاب تامین کننده قیمت: 16,900 تومان
مبانی و پیشنه تحقیق برنامه ریزی جامع تولید و برنامه ریزی آرمانی مبانی و پیشنه تحقیق برنامه ریزی جامع تولید و برنامه ریزی آرمانی قیمت: 16,900 تومان
مبانی و پیشنه ارائه الگوی ارزیابی چابکی در زنجیره های تامین مبانی و پیشنه ارائه الگوی ارزیابی چابکی در زنجیره های تامین قیمت: 16,900 تومان
مبانی و پیشنه تحقیق ارائه الگو برای تغییرات بیان ژن در بیماری اندومتریوز با استفاده از داده‌کاوی مبانی و پیشنه تحقیق ارائه الگو برای تغییرات بیان ژن در بیماری اندومتریوز با استفاده از داده‌کاوی قیمت: 16,900 تومان
مبانی و پیشنه تحقیق ارائه الگوی مناسب گردش شغلی کارآمد در شعب بانک مبانی و پیشنه تحقیق ارائه الگوی مناسب گردش شغلی کارآمد در شعب بانک قیمت: 16,900 تومان
مبانی و پیشنه تحقیق اثر تحقیق و توسعه بر صادرات فناوری پیشرفته در کشورهای منتخب مبانی و پیشنه تحقیق اثر تحقیق و توسعه بر صادرات فناوری پیشرفته در کشورهای منتخب قیمت: 16,900 تومان
مبانی و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در مبانی و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در قیمت: 16,900 تومان
مبانی و پیشینه تحقیق اثر مدیریت توسعه بر صادرات غیر نفتی پیشرفته مبانی و پیشینه تحقیق اثر مدیریت توسعه بر صادرات غیر نفتی پیشرفته قیمت: 16,900 تومان

مبانی و پیشینه تحقیق ارائه مدل مفهومی برای توسعه محصول جدید متناسب با بازار هدف

فصل دوم ( ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق ) ........................................................................................................................... 14 2-1- مقدمه        ...............................

دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع

تعداد مشاهده: 657 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:1,666 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فصل دوم ( ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق ) ........................................................................................................................... 14

  2-1- مقدمه        .............................................................................................................................................................................................................................                    15

  2-2-  محصول   ...........................................................................................................................................................................................................................                       15

  2-3-  محصول جدید      .............................................................................................................................................................................................................                     17

  2-4- توسعه محصول      ............................................................................................................................................................................................................                     18

  2-5- توسعه محصول از نظر محققین          ............................................................................................................................................................................                   18

  2-6- توسعه محصول از بعد تحقیقات موردی         ...............................................................................................................................................................                  19

  2-7- توسعه محصول جدید سبز       ......................................................................................................................................................................................                    19

  2-8- توسعه محصول جدید ( NPD )      ..............................................................................................................................................................................                    20

  ضرورت و اهمیت توسعه محصولات جدید            ..................................................................................................................................                                       22

  فرآیند توسعه محصول جدید             ....................................................................................................................................................                                           26

  دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید              ....................................................................................................................................................                 27

  2-9- طراحی محصول       ..........................................................................................................................................................................................................                    31

  2-10- آزمون محصول جدید        ............................................................................................................................................................................................                     31

  2-11- جایگاه محصولات جدید در بازار          ......................................................................................................................................................................                    32

  2-12- بازار        ..........................................................................................................................................................................................................................                       32

  2-13- بازار هدف       ...............................................................................................................................................................................................................                       34

  2-14- عوامل بازار     ................................................................................................................................................................................................................                       34

  2-14-1-عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده         .......................................................................................................................                   34

  2-15- بازاریابی       .................................................................................................................................................................................................................                        35

  2-16- ورود محصول جدید به بازار        ..............................................................................................................................................................................                      35

  2-17-  عوامل مؤثر بر پذیرش محصول جدید  در بازار هدف         ...............................................................................................................................                    36

  2-18-  روش تخمین تقاضای بازار برای محصول جدید        .........................................................................................................................................                     37

  2-19- بخش بندی بازار          ..............................................................................................................................................................................................                        39

  2-20- مطالعه جامع بازار      .................................................................................................................................................................................................                        39

  2-21- بخش بندی بازارهای بین المللی   .......................................................................................................................................................................                          40

  2-22- آمیخته بازاریابی    ..................................................................................................................................................................................................                           41

  2-23- توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی    ..............................................................................................................................................                        43

  2-23-1- طراحی صنعتی خودرو    ..................................................................................................................................................................................                          44

  2-23-1-1- تهیه اسکچ های اولیه ( Primary Sketch )    .................................................................................................................................                        44

  2-23-1-2-  تهیه رندرینگ های مختلف ( Rendering )    ................................................................................................................................                         44

  2-23-1-3- تهیه Packaging Layout ، نقشه ها و Tape Drawing    ........................................................................................................                      45

  2-23-1-4-  ایجاد مدل اولیه   ........................................................................................................................................................................................                           45

  2-23-2- طراحی قطعات و مجموعه ها    .....................................................................................................................................................................                          45

  2-23-2-1- ایجاد سطوح خارجی ( A – Surfacing )     ......................................................................................................................................                       45

  2-23-2-2-طراحی مفهومی ( Concept Design )      ........................................................................................................................................                        45

  2-23-2-3-طراحی جزئیات ( Detail Design )     ................................................................................................................................................                        46

  2-23-2-4-ساخت نمونه و کنترل کیفیت ( Prototyping QC )     .....................................................................................................................                    46

  2-23-2-5- محاسبات مهندسی    .......................................................................................................................................................................................                       46

  2-23-2-6- محاسبات دینامیکی خودرو    ........................................................................................................................................................................                       47

  2-23-2-7-محاسبات سیالاتی خودرو    ............................................................................................................................................................................                       47

  2-23-2-8-فعالیت های پشتیبانی و جانبی    ..................................................................................................................................................................                       47

  2-23-2-9- تست خودرو ( Vehicle Test )    ............................................................................................................................................................                      47

  2-23-2-10-نهایی کردن طرح برای شروع فعالیت های ساخت و تولید خودرو    ...................................................................................................                    48

  2-24-سطح تجهیزات   ............................................................................................................................................................................................................                       48

  2-25- استاندارد   ......................................................................................................................................................................................................................                        49

  2-25-1- گواهی استاندارد   ....................................................................................................................................................................................................                       50

  2-25-2- استاندارد چیست    ................................................................................................................................................................................................                       50

  2-25-3- استاندارد سازی چیست   .....................................................................................................................................................................................                       50

  2-25-4- کد در استاندارد چیست .......................................................................................................................................................................................                       50

  2-25-5- انواع استاندارد  .......................................................................................................................................................................................................                        50

  2-25-5-1- استاندارد کارخانه ای  .....................................................................................................................................................................................                        51

  2-25-5-2- استاندارد ملی  ..................................................................................................................................................................................................                         51

  2-25-5-3- استاندارد منطقه ای  .......................................................................................................................................................................................                         51

  2-25-5-4- استاندارد بین المللی  .....................................................................................................................................................................................                         51

  2-25-6- استانداردهای رایج در دنیا  .................................................................................................................................................................................                        52

  2-25-6-1- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ...............................................................................................................................................                       52

  2-25-6-2- استاندارد اتحادیه اروپا  ....................................................................................................................................................................................                       53

  2-25-6-3- موسسه استاندارد ملی آمریکا  .......................................................................................................................................................................                       53

  2-25-6-4- سازمان بین المللی استانداردسازی ایزو  .....................................................................................................................................................                       53

  2-25-6-5- استاندارد آلمان   ...............................................................................................................................................................................................                        56

  2-25-6-6- استاندارد TUV ....................................................................................................................................................................................................     ..56            

  2-25-6-7- استاندارد و انجمن تست و مواد آمریکا  ...................................................................................................................................................                         57

  2-25-6-8- استاندارد آلایندگی اروپا  …………………………………………………………………………………………………………….                 58

  2-25-6-9- استاندارد ملی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………..                  60

  2-25-6-10- موسسه استاندارد انگلستان ………………………………………………………………………………………………………..                 60

  2-25-6-11- انجمن مهندسین خودرو آمریکا  …………………………………………………………………………………………………..                61

  2-25-6-12- استاندارد صنعتی ژاپن   ……………………………………………………………………………………………………………...              61

  2-26- خدمات پس از فروش  .  …………………………………………………………………………………………………………………….                61

  2-27- مدل مفهومی   …………………………………………………………………………………………………………………………………              62

  2-27-1- گروه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..                 62

  2-27-2- گروه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………....                  63

  2-27-3- گروه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………….                 63

  2-27-4- گروه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………                  64

  2-27-5-گروه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………….                64

  2-28- پیشینه تحقیق..………………………………………………………………………………………………………………………………                66

  2-28-1- تحقیقات توسعه محصول از بعد پیمایشی  ……………………………………………………………………………………………..               72

  2-28-2- توسعه محصول از بعد تحقیقات موردی………………………………………………………………………………………………..                 72

  2-28-3- واژه شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………                 75

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  ادبیات موضوعی

  و

   پیشینه تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  2-1- مقدمه:

  در این فصل ابتدا به مبانی نظری تحقیق و تشریح مفاهیم می پردازیم و نظریه و مفاهیم از دیدگاه دانشمندان و خبرگان مربوطه مطرح شده است سپس به پیشینه تحقیق و تحقیقاتی که درباره موضوع این تحقیق بطور مستقیم یا غیر مستقیم کار شده است پرداخته شده است .

   

  ادبیات تحقیق :

  2-2- محصول :

  در ادبیات بازاریابی " محصول " ، ترکیبی از کالا و خدمات می باشد . فیلیپ کالتر¹ کالا را این چگونه تعریف کرده است : " کالا هر چیزی است که برای تامین خواسته یا نیاز در بازار عرضه می شود ".

  از دیدگاه کاتلر محصول عبارت است از هر چیزی که برای جلب توجه ، تملک ، استفاده یا مصرف در بازار عرضه می شود و قابلیت تامین خواسته یا نیاز را دارد ( کاتلر و آرمسترانگ ، 1385 ، 919 ) .

  کالاهای عرضه شده در بازار شامل موارد زیر هستند :

  کالاهای فیزیکی ( اتومبیل ، کتاب ) ، خدمات ( آرایش ، کنسرت و موسیقی ) ، اشخاص ( مایکل جردن ) ، مکان ها ( هاوایی ، ونیز ) ، سازمان ها ( انجمن قلب آمریکا ، انجمن پیشاهنگی دختران) و ایده ها ( برنامه تنظیم خانواده ، رانندگی با اصول ایمنی ) ( کاتلر 10 ، 1384 ، 469).

  ترکیب کالا : عبارتست از مجموعه ای از کالاها یا اقلام که توسط فروشنده به خریداران عرضه می شود. به ترکیب کالا " سیستم کالا " نیز اطلاق می شود . مثلا ، دوربین عکاسی .

  طرح کالا : مفهوم طرح و شکل ظاهری کالا را نباید با هم اشتباه گرفت . " طرح " مفهومی جامع تر از شکل ظاهری است . " شکل کالا " فقط ، گویای ظاهر کالا می باشد اما مفهوم " کالا " بیان کننده عملکرد و طرز کار کالا است . " طرح خوب " توجه را جلب می کند ، کارایی و عملکرد را بهبود می بخشد ، هزینه های تولید را کاهش می دهد و باعث می شود کالا در بازار هدف ، از مزیت رقابتی بالایی برخوردار گردد ( کاتلر و آرمسترانگ ، 1385 ،350-349 ) .

   


  1. Philip kotler

  سطوح عمومی محصول : بازاریاب هنگام برنامه ریزی برای آنچه می خواهد به بازار عرضه کند باید سطوح پنج گانه کالا را در نظر بگیرد . در هر سطحی از کالا فایده جدیدی برای مشتری ایجاد می شود و سطوح چندگانه برای مشتری ترتیب مزیت ایجاد می کند ( کاتلر ، 1384 ، 470 ) .

  این سطوح پنج گانه عبارتند از :

  1-کالای بالقوه 2-کالای اساسی3 -سطح  مزیت صرف  4-کالای مورد انتظار 5 -فراهم کردن اضافه کالا .

  اولین و اساسی ترین سطح ، سطح مزیت صرف است یعنی بنیادی ترین خدمت یا مزیتی که مشتری می خرد . در سطح دوم ، بازاریاب باید مزیت صرف را به کالای اساسی تبدیل کند .

  در سطح سوم ، بازاریاب کالای مورد انتظار را تهیه می کند . این کالا مجموعه ای از ویژگی ها و شرایطی است که خریداران هنگام خرید معمولا ، انتظار دارند و آنها را می پذیرند .

  در سطح چهارم ، بازاریاب اضافه کالایی فراهم می کند که فراتر از انتظارات مشتری پاسخگوی خواسته او باشد . امروزه ، رقابت بطور معمول در اضافه کالا یا خدمات همراه صورت می گیرد . در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف کشورهای پیشرفته ، رقابت در سطح کالای مورد انتظار است .

  لویت¹ معتقد است رقابت جدید شرکت ها در زمینه کارخانجات شان نیست بلکه ، در زمینه چیزی است که به فرآورده کارخانه خود اضافه می کنند و از جمله بسته بندی ، خدمات ، تبلیغات ، مشاوره و رایزنی با مشتری ، تسهیلات مالی ، تحویل خوب و به موقع ، انبارداری و دیگر مواردی که مردم به آنها بها می دهند . به عبارت دیگر ، اضافه کالا به بازاریاب کمک می کند به سیستم فراگیر مصرف خریدار توجه کند.  بدین طریق ، بازاریاب با افزودن به کالا می تواند برای خود ، فرصت های رقابتی جدیدی ایجاد کند .

  در سطح پنجم ، کالای بالقوه قرار دارد . این کالا در برگیرنده همه اضافات ، تغییر و تحولاتی است که کالا در آینده دستخوش آن خواهد بود . در حالی که خدمات همراه کالا بیان کننده چیزی است که امروزه ، همراه کالا عرضه می شود . کالای بالقوه به تکامل تدریجی کالا اشاره دارد . در اینجاست که شرکت ها با جدیت ، به دنبال راه های تامین رضایت مشتریان هستند .

   


  1. Lewit

  بعضی از شرکت های بسیار موفق به آنچه عرضه می کنند مزایایی می افزایند که نه تنها رضایت مشتریان را تامین می کند بلکه ، آنها را شگفت زده می نماید و به وجد می آورد . به وجد آوردن یعنی ، ارائه مزایایی فراتر از انتظارات و خواسته های معمولی مشتری در قبال کالا ( کاتلر ،1382 ، 469 ) .  

  برچسب ها: مبانی پیشینه تحقیق ارائه مدل مفهومی برای توسعه محصول جدید متناسب بازار هدف
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت