فایل word مبانی نظری رضایت زناشویی و مؤلفه‌های جنسی

فایل word مبانی نظری رضایت زناشویی و مؤلفه‌های جنسی

دسته بندی: قالب وبسایت » گوناگون

تعداد مشاهده: 852 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:113 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 11,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • عنوان: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

  رضایت زناشویی و مؤلفه‌های جنسی

   فرمت ورد قابل ویرایش

  تعداد صفحات: 73

  فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق

  همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

  پیشینه تحقیق کامل خارجی و داخلی متغیرهای تحقیق

  منابع کامل

   

  فهرست مطالب

  -1-مقدمه...........................................................................................................................................................................14

  2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی.............................................................................................................................15

  2-3- رضایت زناشویی.......................................................................................................................................................17

  2-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي...............................................................................................................19

  2-5-عوامل توفیق وحفظ زناشویی.................................................................................................................................24

  2-6-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی............................................................................................................................25

  2-7-ارتباط جنسی.............................................................................................................................................................27

  2-8-نقش های جنسیتی..................................................................................................................................................28

  2-9-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی............................................................................................................................29

  2-10-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی.............................................................................................................30

  2-11-مولفه های جنسی.....................................................................................................................................................30

  2-11-1-حرمت جنسی.......................................................................................................................................................30

  2-11-2-اشتغال ذهنی جنسی..........................................................................................................................................31

  2-11-3-آگاهی جنسی.......................................................................................................................................................31

  2 -11-4-قاطعیت جنسی...................................................................................................................................................32

  2-11-5-کنترل جنسی بیرونی..........................................................................................................................................33

  2-11-6-رضایت جنسی.......................................................................................................................................................34

  2-11-7-انگیزش جنسی.....................................................................................................................................................35

  2-11-8-اضطراب جنسی....................................................................................................................................................36

  2-11-9-کنترل جنسی درونی...........................................................................................................................................36

  2-11-10-نظارت جنسی.....................................................................................................................................................36

  2-11-11-ترس از رابطه جنسی .......................................................................................................................................36

  2-11-12-افسردگی جنسی................................................................................................................................................37

  2-12-نظریه ها و مفاهیم ...................................................................................................................................................37

  2-12-1-نظریه فمینیستی................................................................................................................................................. 37

  2-12-2-نظریه فروید...........................................................................................................................................................38

  2-12-3-نظریه اریک فروم..................................................................................................................................................39

  2-12-4-نظریه فرانکل..........................................................................................................................................................41

  2-12-5-نظریه مزلو..............................................................................................................................................................41

  2-12-6-نظریه پرلز .............................................................................................................................................................42

  2-12-7-نظریه هورناي ......................................................................................................................................................42

  2-12-8-نظریه رشدشناختی ............................................................................................................................................43

  2-12-9-نظریه یادگیري اجتماعی....................................................................................................................................43

  2-12-10-دیدگاه اسلام .....................................................................................................................................................44

  2-12-11-نظریه وابس........................................................................................................................................................45

  2-12-12-دیدگاه اریکسون................................................................................................................................................46

  2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر..............................................................................................................................................46

   2-12-14-نظریه میشل ......................................................................................................................................................47

  2-12-15-نظریه سربین......................................................................................................................................................47

  2-13-عوامل موثر بر نارضايتي جنسي در زندگي زناشويي.........................................................................................48

  2-14-ارتباط ومهارتهای ارتباطی......................................................................................................................................51

     2-15-انواع ارتباط................................................................................................................................................................53

   2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)...............................................................................................................................53

   2-17-موانع ارتباط مؤثر....................................................................................................................................................53

   2-18-مفاهیم نظری ارتباط.............................................................................................................................................54

   2-19-مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................................................55

     2-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی.................................................................................................................57

     2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش....................................................................61

  منابع

   

  قسمتی از متن

  مفاهیم نظری رضایت زناشویی

  از نظر اسپانیر و لیوایس[1] رضايت زناشويي حالتي از رضايت مندي در ازدواج است كه به وسيله ي ادراك درون فردي (واكنش تجربه شده دروني ) يا يك ادراك بين شخصي ( سازش بين انتظارات يكي و رفتار ديگري ) تعريف مي شود، تمركز رضايت زناشويي به احتمال زياد، بر رضايتمندي از فرصت ها، تصمیم گیریها درآمد، سبك زندگي، ارتباط، رابطه ي جنسي يا دوستان است (به نقل از تبريزي و همكاران، 1385).

  رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی1، 1991 به نقل از میر احمدی زاده و همکاران، 1382).

  و ینچ2 و همکاران او (1974) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد.

   هم چنین الیس3 بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند (سلیمانیان، 1373).

  رضايت زناشويي فرآيندي است كه در طول زندگي زوجين به وجود مي‌آيد؛ زيرا لازمة آن، انطباق سليقه‌ها، شناخت ويژگي‌هاي شخصيتي، ايجاد قواعد رفتاري و شكل‌گيري الگو‌هاي مراوده‌اي است. (خدابخش احمدی و همکاران ،1380).

  رضايتمندي زناشويي را مي توان نتيجه خرسندي عمومي از زندگي مشترک، رضايت از روابط جنسي و رضايتمندي عاطفي و هيجاني دانست(شاکریان وهمکاران، 1389).

  دونلان و همکاران[2] با اشاره به تحقيقات متعدد انجام شده، بر اين نکته تاكيد دارند که رضايت زناشويي بيش از همه، از ويژگيهاي شخصيتي زوجين متأثر است (دونالان، کانگر، براینت، 2004).

  اكستي [3]مينويسد:در الگوي تبادل اجتماعي رضايت زناشويي به اين صورت تعريف شده است.وجود ارتباط بين آنچه فرد در زندگي زناشويي انتظار دارد و آنچه در واقع امر در زندگي تجربه ميكند (الماسي ،خبیری، فراهانی ،حمایت طلب،1389).

  اولسون و همكاران[4] معتقدند سه زمينة كلي رضايتمندي كه به يكديگر وابسته اند عبارتند از: رضايت افراد از ازدواجشان، رضايت از زندگي زناشويي و بهطور كلي رضايت از زندگي(اولسون و همكاران،1989به نقل از الماسي وهمکاران، 1389).

   

  2-3-رضایت زناشویی

  تمركز رضايت زناشويي به احتمال زياد، بر رضايتمندي از فرصتها، تصمیم گیریها، درآمد، سبك زندگي، ارتباط، رابطه ي جنسي يا دوستان است بدين لحاظ رضايت از رابطه ي زناشويي را يك مفهوم چند بعدي مي دانند كه عوامل گوناگوني را در بر مي گيرد و مجموعه ي اين عوامل در رضايت يا خشنودي كلي از روابط نقش دارند (اسرار، 1383).

  به طور كلي رضايت زناشويي را احساسات مثبت، دوست داشتن، رضايت جنسي، توافق در امور اقتصادي، خانه داري و تربيت كودك مي دانند رضايت زناشويى، انطباق بين وضعيت موجودو وضعيت مورد انتظار است. طبق اين تعريف رضايت زناشويى زمانى محقق مى شود كه وضعيت موجود فرد در روابط زناشويى مطابق با آنچه كه وى انتظار داشته است باشد. رضايت زناشويى در واقع نگرش مثبت و لذت بخشى است كه زن و شوهر از جنبه هاى مختلف روابط زناشويى خوددارندنتايج پژوهش محققان نشان داده است كه هم عواملى مانند موضوعات رشدى درون فردى شامل ويژگى هاى شخصيتى، بازخوردها، باورها، ارزش ها و انتظارات و هم موضوعات رشدى بين فردى مانند عشق، صميميت، تعهد، عواطف ورابطة جنسى، الگوهاى ارتباطى، موضوعات خانوادگى و موضوعات اجتماعى بر ميزان رضامندى زناشويى مؤثرند(وينچ[5]،1999به نقل از منصورى نيا،اعتمادى،فاتحى زاده،حسن پور،1390).

  اين بدين معنا است كه هرچه فرد توانايي و آگاهي بيشتري از شناخت و چگونگي انتخاب و تفكيك ويژگيهاي شخصيتي خود و هماهنگي آنها با ويژگيهاي شخصيتي طرف مقابل خود داشته باشد توانايي انتخاب مناسبتردراو تقويت مي شود و همين انتخاب صحيح و مناسب زمينه ساز رضايتمندي را در فردفراهم مي سازد. مى توان بيان كرد آموزش برخى از مهارتها ، مانند آمادگى و ارتباط، مهارتهاى ارتباطى و مجموعه مهارتهاى زندگى پيش نياز درك متقابل و درك همسر مى باشد كه لازمه رضايت زناشويى است(منصوری وهمکاران،1390).

  رضايت زناشويي را يك متغير نگرشي مي دانند و بنابراین، براساس اين ديدگاه رضايت زوجي يك خصوصيت فردي زن و شوهر بشمار مي رود. بر پايه ي اين تعريف، رضايت زناشويي در واقع نگرش مثبت و لذت بخشي است كه زن و شوهر از جنبه هاي گوناگون روابط زناشويي خود دارند و نارضايتي زناشويي در واقع نگرش منفي و ناخشنود ازجنبه هاي گوناگون روابط زناشويي است عوامل زيادي مي توانند در رضايت زناشويي مؤثر باشند و هركس با توجه به نگرش ويژه ي خود و يا نتايج پژوهشهايش عواملي را براي رضايت زناشويي بيان مي كند. برخي بلوغ فكري عاطفي زوجين، داشتن تحصيلات، طبقه ي مشابه خانوادگي، داشتن علاقه و طرز تفكر مشترك را از جمله عوامل تأثيرگذار بر رضايت زناشويي مي دانند (ساروخانی ،1370).

  رضايت‌مندي زناشويي را بيشتر به صورت نگرش‌ها يا احساسات كلي فرد دربارة همسر و رابطه‌اش تعريف مي‌كنند. يعني رضايت‌مندي زناشويي يك پديدة درون‌فردي و يك برداشت فردي از همسر و رابطه است. چنين تعريفي از رضايت‌مندي زناشويي، نشانگر آن است كه رضايت‌مندي يك مفهوم تك‌ بعدي و بيانگر ارزيابي كلي فرد درباره همسر و رابطه‌اش است. رضايت‌مندي زناشويي پيامد سازگاری زناشويي است و به صورت دروني احساس مي‌شود. اصطلاح توافق زناشويي، رابطة مناسب زن و شوهر را توصيف مي‌كند. در رابطه با توافق بالا، هر دو زوج، به گونه‌اي رفتار، تصور و ادارك مي‌كنند كه گويا نيازها و انتظار‌هايشان برآورده شده و چيزي وجود ندارد كه در روابطه‌شان خلل ايجاد كند. در ازدواج بدون سازگاری زناشويي، مشكلات موجود ميان زوجين به حدي زياد است كه آنها را از احساس برآورده شدن نيازها و انتظارات باز مي‌دارد. اغلب زوج‌ها، جايي بين اين دو انتها قرار دارند و زمينه‌هايي از توافق و نبود توافق را تجربه مي‌‌كنند. رضايت‌مندي زناشويي، يك مفهوم كلي است كه در وضعيت مطلوب روابط زناشويي احساس مي‌شود. از طرفي رضايت‌مندي زماني اتفاق مي‌افتد كه روابط زن و شوهر در تمامي حيطه‌ها بهنجار گزارش شود. بنابر‌اين،محققان براي آساني در سنجش، همچنين عملياتي كردن اين مفهوم، رضايت‌مندي زناشويي را به چهار بٌعد اساسي تقسيم كرده‌اند كه عبارتند از:

  الف) جاذبه: عبارت است از جنبه‌اي از يك شئ، يك فعاليت يا يك شخص، كه بر‌انگيزانندة پاسخ‌هاي نزديكي‌ در ديگران باشد؛ تمايلي براي نزديك شدن به يك شي، فعاليت يا شخص كه در رضايت زناشويي جاذبه‌هاي بدني و جنسي انسان مد نظر قرار گرفته است؛

  ب)تفاهم: ارتباطي مبتني بر پذيرش دوسويه، راحت و بدون تنش و دغدغة خاطر كه بين دو نفر برقرار مي‌شود؛

  ج)نگرش: نوعي سوگيري عاطفي دروني كه عمل يك فرد را تبيين مي‌كند. در اصل، اين تعريف در برگيرندة قصد و نيت فرد ‌است؛

  د)سرمايه‌ گذاري: منظور از اين عبارت آن است كه هر يك از زوج‌ها براي بهتر ساختن رابطه و نيز خوشايندي طرف مقابل، كارهايي را انجام مي‌دهند و يا از انجام آن خود‌داري مي‌كنند. به بيان ديگر، مقابله به مثل كردن، هنگامي كه رفتار طرف مقابل پاداش‌دهنده است، و خودداري از انجام عمل متقابل، هنگامي كه رفتار وي پاداش‌دهنده نيست (جهاندیده،1389).

   

  2-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي:  [1]-Spanier& Lewis

  2- Sinha., &, mukerjee.

  3- Winch

  4- Ellis

  [2] -Donnellan BM, Conger RD, Bryant Ch M.

  [3]-Occhetti

  [4]-Olson et al

  [5] - Winch.  برای خرید پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و مؤلفه‌های جنسیکافی است بر روی دکمه خرید کلیک کنید توجه داشته باشید هنگام خرید حتماً ایمیل معتبر وارد نمایید.

  فایل مبانی نظری رضایت زناشویی و مؤلفه‌های جنسی

  با فرمت ورد و قابل ویرایش بوده و شما پس از خرید مشکلی از این نظر نخواهید داشت.  برچسب ها: مبانی نظری رضایت زناشویی و مؤلفه‌های جنسی دانلود مبانی نظری رضایت زناشویی و مؤلفه‌های جنسی مبانی نظری مؤلفه‌های جنسی مبانی نظری رضایت زناشویی رضایت زناشویی مؤلفه‌های جنسی
 • مبانی نظری رضایت زناشویی و مؤلفه‌های جنسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت