مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان

این فایل به تشریح مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان در قالب 80 صفحه می پردازد منابع فارسی بالای 1390 و منابع لاتین بالای 2010 میباشد.

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 168 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:396 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 38,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  عنوان / شماره صفحه
  2-2 عملکرد    4
  2-2-1 عملکرد شغلی    5
  2-2-2 عملکرد کارکنان    6
  2-2-3 ارزیابی عملکرد    7
  2-2-4 ابعاد رفتاری عملکرد شغلی    8
  2-2-5 مدل‌های رفتاری عملکرد    9
  2-2-5-1 مدل چندعاملی کمپبل    9
  2-2-5-2 مدل رفتار شهروندی سازمانی    10
  2-2-5-3 مدل رفتار ضد تولیدی سازمانی    11
  2-2-5-4 مدل عامل عمومی عملکرد    12
  2-2-6 ماهیت عملکرد    12
  2-2-6-1 عملکرد وظیفه    12
  2-2-6-2 عملکرد بافتی    13
  2-2-6-3 عملکرد انطباقی    14
  2-2-7 ملاک‌های مورداستفاده برای ارزیابی عملکرد    14
  2-2-8 چرا ارزیابی عملکرد مهم است؟    15
  2-2-9 روش‌های ارزیابی عملکرد    16
  2-2-10 ابزارهای عینی ارزیابی عملکرد شغلی    17
  2-2-11 مقیاس‌های ذهنی ارزیابی عملکرد    18
  2-2-12 ابعاد عملکرد شغلی    18
  2-2-13 عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي    19
  2-2-13-1 عوامل سازماني    19
  2-2-13-2 عوامل فردی    20
  2-1-13-3 عوامل درون فردی    20
  2-3 تعهد سازماني و تعاریف آن    20
  2-3-1 تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن    22
  2-3-3 پیشآیندهاي تعهد سازمانی    23
  2-3-4 انواع تعهد سازماني    24
  2-3-5 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    25
  2-3-6 دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی    27
  2-3-7 مدل‌های نظري تعهد سازماني    28
  2-3-7-1 مدل مزیت‌های جانبی بکر    28
  2-3-7-2 مدل مودی، پورتر و استیرز    29
  2-3-8 الگوهاي چندبعدي تعهد سازمانی    31
  2-3-8-1 مدل اریلی و چاتمن    31
  2-3-8-2 مدل سه‌بخشی تعهد سازمانی مایر و آلن    32
  2-3-8-3 مدل آنجل و پری    33
  2-3-8-4 مدل ماير و شورمن    33
  2-3-8-5 مدل با لفور و وِكسلر    34
  2-3-8-6 مدل آلن و مایر    34
  2-3-8-7 مدل پنلی و گولد    35
  2-3-9 مطالعات در مورد تعهد سازمانی    36
  2-3-9-1 مطالعه بارن و گرینبرگ در مورد تعهد سازمانی    36
  2-3-9-2 مطالعه ماتیو در مورد تعهد سازمانی    36
  2-3-9-3 مطالعات کوهن در مورد تعهد سازمانی    37
  2-3-9-4 مطالعه مایر و اسکورمن در مورد تعهد سازمانی    39
  2-3-10 دو ديدگاه درباره تعهد سازمانی    41
  2-4 اشتیاق شغلی    44
  2-4-1 تعریف اشتیاق شغلی    45
  2-4-2 اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط    48
  2-4-3 پیش آیندهای اشتیاق شغلی    50
  2-4-4 محرکهای اشتیاق شغلی    52
  2-4-5 رابطه اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد    55
  2-4-6 ابعاد اشتیاق شغلی    56
  2-4-7 استراتژی‌های مناسب جهت افزايش اشتیاق شغلی    59
  2-4-8 مزاياي افزايش اشتیاق شغلی كاركنان    61
  2-5 پیشینه پژوهشی    63
  منابع    70-80  برچسب ها: مبانی نظری اشتیاق شغلی عملکرد کارکنان
 • فهرست مطالب
  2-2 عملکرد 4
  2-2-1 عملکرد شغلی 5
  2-2-2 عملکرد کارکنان 6
  2-2-3 ارزیابی عملکرد 7
  2-2-4 ابعاد رفتاری عملکرد شغلی 8
  2-2-5 مدل‌های رفتاری عملکرد 9
  2-2-5-1 مدل چندعاملی کمپبل 9
  2-2-5-2 مدل رفتار شهروندی سازمانی 10
  2-2-5-3 مدل رفتار ضد تولیدی سازمانی 11
  2-2-5-4 مدل عامل عمومی عملکرد 12
  2-2-6 ماهیت عملکرد 12
  2-2-6-1 عملکرد وظیفه 12
  2-2-6-2 عملکرد بافتی 13
  2-2-6-3 عملکرد انطباقی 14
  2-2-7 ملاک‌های مورداستفاده برای ارزیابی عملکرد 14
  2-2-8 چرا ارزیابی عملکرد مهم است؟ 15
  2-2-9 روش‌های ارزیابی عملکرد 16
  2-2-10 ابزارهای عینی ارزیابی عملکرد شغلی 17
  2-2-11 مقیاس‌های ذهنی ارزیابی عملکرد 18
  2-2-12 ابعاد عملکرد شغلی 18
  2-2-13 عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي 19
  2-2-13-1 عوامل سازماني 19
  2-2-13-2 عوامل فردی 20
  2-1-13-3 عوامل درون فردی 20
  2-3 تعهد سازماني و تعاریف آن 20
  2-3-1 تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن 22
  2-3-3 پیشآیندهاي تعهد سازمانی 23
  2-3-4 انواع تعهد سازماني 24
  2-3-5 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 25
  2-3-6 دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی 27
  2-3-7 مدل‌های نظري تعهد سازماني 28
  2-3-7-1 مدل مزیت‌های جانبی بکر 28
  2-3-7-2 مدل مودی، پورتر و استیرز 29
  2-3-8 الگوهاي چندبعدي تعهد سازمانی 31
  2-3-8-1 مدل اریلی و چاتمن 31
  2-3-8-2 مدل سه‌بخشی تعهد سازمانی مایر و آلن 32
  2-3-8-3 مدل آنجل و پری 33
  2-3-8-4 مدل ماير و شورمن 33
  2-3-8-5 مدل با لفور و وِكسلر 34
  2-3-8-6 مدل آلن و مایر 34
  2-3-8-7 مدل پنلی و گولد 35
  2-3-9 مطالعات در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-1 مطالعه بارن و گرینبرگ در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-2 مطالعه ماتیو در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-3 مطالعات کوهن در مورد تعهد سازمانی 37
  2-3-9-4 مطالعه مایر و اسکورمن در مورد تعهد سازمانی 39
  2-3-10 دو ديدگاه درباره تعهد سازمانی 41
  2-4 اشتیاق شغلی 44
  2-4-1 تعریف اشتیاق شغلی 45
  2-4-2 اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط 48
  2-4-3 پیش آیندهای اشتیاق شغلی 50
  2-4-4 محرکهای اشتیاق شغلی 52
  2-4-5 رابطه اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد 55
  2-4-6 ابعاد اشتیاق شغلی 56
  2-4-7 استراتژی‌های مناسب جهت افزايش اشتیاق شغلی 59
  2-4-8 مزاياي افزايش اشتیاق شغلی كاركنان 61
  2-5 پیشینه پژوهشی 63
  منابع 70-80

 • فهرست مطالب
  2-2 عملکرد 4
  2-2-1 عملکرد شغلی 5
  2-2-2 عملکرد کارکنان 6
  2-2-3 ارزیابی عملکرد 7
  2-2-4 ابعاد رفتاری عملکرد شغلی 8
  2-2-5 مدل‌های رفتاری عملکرد 9
  2-2-5-1 مدل چندعاملی کمپبل 9
  2-2-5-2 مدل رفتار شهروندی سازمانی 10
  2-2-5-3 مدل رفتار ضد تولیدی سازمانی 11
  2-2-5-4 مدل عامل عمومی عملکرد 12
  2-2-6 ماهیت عملکرد 12
  2-2-6-1 عملکرد وظیفه 12
  2-2-6-2 عملکرد بافتی 13
  2-2-6-3 عملکرد انطباقی 14
  2-2-7 ملاک‌های مورداستفاده برای ارزیابی عملکرد 14
  2-2-8 چرا ارزیابی عملکرد مهم است؟ 15
  2-2-9 روش‌های ارزیابی عملکرد 16
  2-2-10 ابزارهای عینی ارزیابی عملکرد شغلی 17
  2-2-11 مقیاس‌های ذهنی ارزیابی عملکرد 18
  2-2-12 ابعاد عملکرد شغلی 18
  2-2-13 عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي 19
  2-2-13-1 عوامل سازماني 19
  2-2-13-2 عوامل فردی 20
  2-1-13-3 عوامل درون فردی 20
  2-3 تعهد سازماني و تعاریف آن 20
  2-3-1 تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن 22
  2-3-3 پیشآیندهاي تعهد سازمانی 23
  2-3-4 انواع تعهد سازماني 24
  2-3-5 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 25
  2-3-6 دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی 27
  2-3-7 مدل‌های نظري تعهد سازماني 28
  2-3-7-1 مدل مزیت‌های جانبی بکر 28
  2-3-7-2 مدل مودی، پورتر و استیرز 29
  2-3-8 الگوهاي چندبعدي تعهد سازمانی 31
  2-3-8-1 مدل اریلی و چاتمن 31
  2-3-8-2 مدل سه‌بخشی تعهد سازمانی مایر و آلن 32
  2-3-8-3 مدل آنجل و پری 33
  2-3-8-4 مدل ماير و شورمن 33
  2-3-8-5 مدل با لفور و وِكسلر 34
  2-3-8-6 مدل آلن و مایر 34
  2-3-8-7 مدل پنلی و گولد 35
  2-3-9 مطالعات در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-1 مطالعه بارن و گرینبرگ در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-2 مطالعه ماتیو در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-3 مطالعات کوهن در مورد تعهد سازمانی 37
  2-3-9-4 مطالعه مایر و اسکورمن در مورد تعهد سازمانی 39
  2-3-10 دو ديدگاه درباره تعهد سازمانی 41
  2-4 اشتیاق شغلی 44
  2-4-1 تعریف اشتیاق شغلی 45
  2-4-2 اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط 48
  2-4-3 پیش آیندهای اشتیاق شغلی 50
  2-4-4 محرکهای اشتیاق شغلی 52
  2-4-5 رابطه اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد 55
  2-4-6 ابعاد اشتیاق شغلی 56
  2-4-7 استراتژی‌های مناسب جهت افزايش اشتیاق شغلی 59
  2-4-8 مزاياي افزايش اشتیاق شغلی كاركنان 61
  2-5 پیشینه پژوهشی 63
  منابع 70-80

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت